ISO 9001 Laatusertifikaatti

D-Fence Oy:n kaikki palvelut perustuvat ISO 9001 -laatusertifikaatin mukaisiin prosesseihin. Sertifikaatti on myönnetty D-Fence Oy:lle 05.11.2010. Laatusertifikaatti on takuu koko toimintamme ja toimintaprosessiemme sujumisesta tiettyjen standardien mukaisesti. Tämä antaa asiakkaillemme varmuuden toimintamme luotettavuudesta, suunnitelmallisuudesta ja säännönmukaisuudesta.

D-Fence Oy on ensimmäinen pelkästään sähköpostiliikenteen turvaamiseen erikoistunut yritys Suomessa, jolle on myönnetty ISO9001 Laatusertifikaatti.

Laatupolitiikka

D-Fence Oy:n hallitus on vahvistanut yhtiön laatupolitiikan. Siitä johdetaan tavoitteet, joihin perustuva laadun mittaaminen on yhtiön laadunkehityksen ja jatkuvan parantamisen lähtökohta. Laatupolitiikan soveltuvuus katselmoidaan säännöllisesti johdon katselmuksissa siten, että se soveltuu organisaation ja sen asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin ja että sitä pidetään ajan tasalla toimintaympäristön muuttuessa.

Tavoitteemme on laadukkaan toimintamme avulla olla menestyksekkäin sähköpostiliikenteen turvaamiseen erikoistunut yritys ja samalla varmistaa asiakkaamme liiketoimintakriittinen sähköpostiliikenne.

D-Fence Oy:n koko henkilökunta tuntee laatuvaatimukset sekä toimintaohjeet ja vastaa laadun toteuttamisesta kaikissa olosuhteissa. Vastuullisena yhtiönä toteutamme laatutavoitteet yhdessä henkilöstön kanssa siten, että läpi koko toimintaketjun kaikilla on yhtäläiset edellytykset näiden tavoitteiden menestykselliseen täyttämiseen.

Laatusertifikaatti Fi »
Laatusertifikaatti En »