Asiakastyytyväisyys on merkittävän korkealla tasolla. Q1 toteutetun kyselyn tulokset ovat alla:

Mitkä ovat kolme tärkeintä syytä, miksi valitsitte ja käytätte juuri D-Fence palvelua? (vapaa kenttä)

  1. Estää roskapostit ja virukset, tuttu suositteli, suojaa 100% uhilta, roskaposti oli ongelma, kattava ja kohtuuhintainen palvelu, hyvä ja toimiva kokonaisuus, luotettava, hyvä laatu, luotettavuus.
  2. Säästää työaikaa ja hermoja, palvelu toimii, kustannussäästöt yrityksessä, laitekannassa sekä ohjelmistoissa, palvelu on toiminut hyvin, helppo meille, ei ongelmia, huomaamaton, hyvä hinta,
    tehokkuus.
  3. On koettu käytössä toimivaksi ratkaisuksi, käytön helppous, edullinen, toimintavarmuus toiminut luotettavasti, asiakaspalvelusta heti vastaus ja nopea ratkaisu, tehokas, yhtiön tunnettavuus, helppous

Miten arvioitte D-Fence palveluiden ominaisuuksia? Asteikko 1-5

(1=heikko, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen)

KA
Palveluiden käyttöönottoprosessin helppous 4,6
Palveluiden käyttämisen helppous 4,7
Palveluiden ylläpidon helppous 4,8
Palveluiden tuoma kokonaislopputulos 4,5
Hinta – Laatusuhde 4,3
Raportointi 3,6
KA: 4,4/5,0

Miten hyvin seuraavat väitteet pitävät mielestänne paikkansa?  Asteikko 1-4

(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)

KA
Palvelu torjuu yli 99% roskaposteista 3,7
Palvelu ei ”kadota” posteja 3,8
Toimintavarma ja luotettava palvelukokonaisuus 4,0
Asiantunteva ja nopea asiakaspalvelu 3,9
Vähentää IT – osaston työtaakkaa 4,0
Palvelun käyttö tuo kustannussäästöjä 3,7
KA: 3,9/4,0