Detector Oy

Arvostimme erityisesti asiantuntijatuen tavoitettavuutta: saimme selkeät ja kattavat vastaukset ilman odotteluaikoja.

Detector Oy on suomalainen, vuonna 1981 perustettu, pohjoismaiden johtava kaasunvalvontalaitteita ja niiden ylläpitopalveluita tuottava yritys. Yritykselle ja sen palveluille on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti sekä Suomalaisen Työn Liiton Avainlipputunnus sekä tuotteille että palveluille. 

Valitsimme tietosuojakumppaniksemme D-Fence Oy:n ja sen tuottaman hallintapalvelu Easy GDPR:n. 

Palvelun käyttöönoton myötä yhtiössämme tarkistettiin mm. työterveys- ja kulunvalvontarekisterit. Nämä nousivat esiin perehdytyksessä ja asiat saatiin jalkautettua kaytäntöön viimeistään asiantuntijatuen kanssa käydyn keskustelun jälkeen. 

Tietosuoja-asioiden systemaattinen läpikäynti Easy GDPR -palvelun kautta antaa varmuutta tietosuojahallintaan myös tulevaisuudessa. 

Säästimme myös huomattavasti aikaa, kun henkilörekisterit olivat palvelussa jo valmiiksi kartoitettuna ja tietovirtakuvaukset sekä tietosuojaselosteet tehtynä. 

Erikseen haluamme nostaa esiin asiantuntijatuen tavoitettavuuden: saimme selkeät ja kattavat vastaukset ilman odotteluaikoja. Suosittelemme Easy GDPR -palvelua yrityksille, joille aika on rahaa. 

Detector Oy

Ulla-Maija Maunu
Hallinto- ja Strategiajohtaja
Telekatu 8
20360 Turku
ulla-maija.maunu@detector.fi
www.detector.fi