Solidium Oy

Voimme suositella eSec- ja S.T.A.R.-palveluita kaikille organisaatioille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia ja skaalautuvia kyberturvallisuusratkaisuja.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Yrityksen tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yhtiöissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa. Sijoitustoimintamme perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian keskiössä on nykyisen portfolion asiallinen, arvoa tuottava varainhallinta. Solidium omistaa vähemmistöosuuksia 11 pörssinoteeratusta yhtiöstä. Solidiumin sijoitusten arvo toukokuussa 2013 oli yli 7 miljardia euroa.

Solidiumin yritystoiminta vaatii luonteensa vuoksi sopivia riskinhallintaratkaisuja. Valitsimme D‑Fencen palvelun yrityksemme sähköpostiviestinnän suojaamiseen vuonna 2009.

Vuonna 2011 laajensimme asiakkuutemme myös D-Fencen S.T.A.R.-palveluun.

D‑Fencen eSec- ja S.T.A.R.-palvelut ovat korkealaatuisia ja skaalautuvia kyberturvallisuusratkaisuja, joita voimme suositella kaikille organisaatioille, joille korkea tietoturvallisuuden taso ja luotettavuus ovat riskienhallinnan vaatimuksia tai jotka haluavat parantaa kilpailukykyään.

Helsingissä, 7. kesäkuuta 2013