Joissain tapauksissa asiakkuus voi vaihtua palvelukumppanilta toiselle. D-Fence Oy:n ensisijainen tavoite on tyytyväinen loppuasiakas ja tämä tavoite ohjaa kaikkea toimintaa. Kohtelemme kaikkia palvelukumppaneitamme tasapuolisesti ketään toisen edelle nostamatta.

Vaihtoprosessi

Mikäli joku yksittäinen asiakas/asiakasryhmä haluaa pitää D-Fence palvelut mutta ei nykyistä palvelukumppania, on D-Fence Oy.n suostuttava asiakkaan toimesta tapahtuvaan palvelukumppanin vaihtopyyntöön. Tällöin irtisanomisaika on joko tilausvahvistuksessa määritelty aika tai 1 kuukautta, asiakassuhteen kestosta riippumatta.

Toimintajärjestys

Aloite palvelukumppanin vaihtamiselle on tultava vain ja ainoastaan asiakkaalta itseltään todennettavasti sähköpostilla osoitteeseen info (at) d-fence . fi. Asiakkaan on myös tiedotettava vanhalle sopimuskumppanilleen, että haluaa irtisanoa palvelut sieltä.

Laskutus

Asiakkaat ovat joko 15. tai 30. päivän laskutusryhmässä, joka yliheitossa pyritään säilyttämään. Asiakkaan maksaman kuukausimaksun D-Fencen osan, eli tuotankustannuksen, osuus säilyy ennallaan.

Kaikkien tahojen kannalta tyytyväinen asiakas on kuitenkin paras vaihtoehto.