FINCSC - Kyberturvallisuussertifikaatti

D-Fence 29.08.2017

D-Fence Oy:lle myönnettiin FINCSC - kyberturvallisuussertifikaatti.

FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti on yrityksille ja yhteisöille luotu sertifiointijärjestelmä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Se soveltuu käytettäväksi organisaatioille niiden tyyppistä, koosta tai toimialasta riippumatta.

Järjestelmän käytöllä varmistutaan organisaatioiden kyvystä huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta sekä taata toimivat ja luotettavat palvelut kumppaneille ja asiakkaille.

Sertifikaatti on kirjallinen osoitus kyberturvallisuuden huomioon ottamisesta liiketoiminnassa.

Lue myös

Kyberturvakeskuksen punainen varoitus O 365 käyttäjiin kohdistuvista uhista

Useiden suomalaisten yritysten työntekijöiden ja johtajien sähköpostiviestejä on kevään 2018 aikana varastettu ja heidän käyttäjätunnuksillaan on tehty useita petoksia ja petosten yrityksiä..

Julkaistu 29.08.2017
Päivitetty viimeksi 173 päivää sitten

Lue lisää
Keskeisimmät sähköpostiuhat 2017

Kyberturvallisuuskeskus on määritellyt kaksi keskeisintä sähköpostiuhkaa:.

Julkaistu 29.08.2017
Päivitetty viimeksi 128 päivää sitten

Lue lisää