Määritteet ja merkitykset

D-Fence Easy GDPR = Palvelualusta tietosuojavaatimusten ja osoitusvelvollisuuden hallintaan.

GDPR Business Concept = Em. palvelualustaa hyödyntävä projektityökonsepti.

 

1. Kumppanin myydessä GDPR Business Concept -kokonaisuuden, noudatetaan tulonjaossa sopimusosapuolten kanssa kirjallisesti sovittua jakomallia (erillinen sopimusliite).

2. Mikäli kumppani tarjoaa ja myy pelkästään D-Fence Easy GDPR -palvelua  asiakkaalle, saa kumppani osapuolten välisessä yhteistyösopimuksessa mainitun myyntiprovision (olemassaoleva yhteistyösopimus).

3. Kumppanin myydessä ainoastaan Easy GDPR -palvelun, mutta 12 kuukauden sisällä GDPR Business Concept kokonaisuuden tai osia siitä, siirtyy provision jakomalli aina suoraan GDPR Business Concept mallin mukaiseksi.

D-Fence Oy voi kumppanin pyynnöstä suorittaa GDPR Business Concept -kokonaisuuden projekteja tai osia siitä erillistä tilausta ja korvausta vastaan.