D-Fence Easy GDPR

Vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin helposti ja kustannustehokkaasti

tietosuoja-3

Vaivaton käyttöönotto - välittömät hyödyt

Vastaa vaatimuksiin

Easy GDPR - palvelulla yritys toteuttaa, hallinnoi ja osoittaa, että se noudattaa toiminnassaan GDPR vaati-muksia ja on tietosuoja-kelpoinen.

Helppo käyttöönotto

Käyttöönotto tapahtuu yhdessä oman yhteyshen-kilönne kanssa, jolloin tarvittavat kuvaukset viimeis-tellään valmiiksi.

Jatkuva asiantuntijatuki

Rajaton asiantuntijatuki auttaa kysymyksissä ja arjen tietosuojatilanteissa myös jatkossa. Lisämaksutta.


 

Liiketoiminnan mahdollistaja

Tietosuojakelpoisuus on todennettavissa sekä valjastettu liiketoiminnan tueksi.

Seuraamme vaatimusten muutoksia ja kehitämme palvelua asiakaslähtöisesti ja jatkuvasti.

Easy GDPR -palvelulla vaatimukset haltuun ja kilpailueduksi

Easy GDPR on nimensä mukaisesti helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla yritys ottaa tietosuojavaatimukset ja niiden osoitusvelvollisuuden helposti haltuun ja kääntää ne kilpailueduksi.

Osoitusvelvollisuus

EU:n tietosuoja-asetus toi kaikille yrityksille kirjanpitoon verrattavan osoitusvelvollisuusvaatimuksen, jossa yrityksen on dokumentoitava omat henkilötietojen käsittelytapansa ja ylläpidettävä tämä kokonaisuus huolellisesti.

Henkilötiedon määritelmä >>

Yleisimpiä henkilörekistereitä >>

Osoitusvelvollisuutta hyödynnetään yrityksen luotettavuuden viestimisessä, tarjouskilpailuissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Luottamus on yrityksen arvokkain omaisuus. Lisää >>

Easy GDPR tarina: mistä kaikki alkoi?

Kaikki yhdestä pisteestä

Easy GDPR -palvelu tarjoaa yritykselle valmiin kokonaisuuden asetuksen velvoitteiden hoitamiseen sekä jatkuvan ylläpidon mahdollistamiseen auki kirjoitetulla sisällöllä.

Keskitetty kokonaisuus yhdessä valmiiksi kirjoitetun, muokattavan tietosuojadokumentaation kanssa mahdollistaa osoitusvelvollisuuden täyttymisen sekä sen ylläpidon helposti ja kustannustehokkaasti.

Easy GDPR

  • Valmiiksi auki kirjoitettu tietosuojadokumentaatio (yli 50 sivua)
  • Kuukausittainen tilaraportti
  • Rajaton asiantuntijatuki
  • Laaja tukidokumenttipankki
  • Rajapinnat maineenhallintapalveluihin

 

Palveluhinnasto >>

Easy GDPR -palvelu (17 eri henkilörekisteriä valmiina)

Seloste käsittelytoimista
Tietovirtakuvaukset
Tasapainotestit
Tietosuojaselosteet
Vuosikello
Tietoturvaloukkausten hallinta
Tietoturvaselvitystyökalu
Vaikutusten arviointityökalu
Rajapinnat maineenhallintapalveluihin
Asiantuntijatuki ja tietopankki

Palveluhinnasto

Palvelu on vuosilisenssiperusteinen ja se skaalautuu asiakasyrityksen henkilöstömäärän mukaisesti. Palveluhinnasto löytyy täältä:

 

 

Lähetä yhteydenottopyyntö