Vastuullinen toiminta luottamuksen ytimessä

Vastuullisuus tarkoittaa valintoja ja tietoisia päätöksiä siitä, miten toimitaan ja miten ei toimita. Vastuullisuus on kasvava globaali trendi, johon kuluvan vuosikymmenen aikana tulee lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Vastuullisuutta vaaditaan yrityksiltä mm. seuraavien tahojen toimesta:

  • Henkilöstö
  • Asiakkaat
  • Viranomaiset
  • Yhteistyökumppanit
  • Alihankkijat
  • Media
  • Sijoittajat
  • Omistajat

ESG: mistä on kysymys?

Vastuullisuudesta ja kestävyydestä puhuttaessa käytetään termiä ESG, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. ESG-raportointivelvoite koskee tällä hetkellä yli 500 työntekijän yrityksiä. Asiasta käydään kasvavasti keskustelua ja raportointivelvoitetta ollaan EU tasolla laajentamassa myös pienemmillekin yrityksille.

Kasvaneen kuluttajasuojan, sääntelyn ja kansalaisten arvovalveutuneisuuden lisääntymisen seuraksena ei-taloudellisten asioiden, kuten ESG -tekijöiden hallitseminen on yrityksille nykyään välttämätöntä. ESG-riskienhallinnan avulla yritykset voivat vahvistaa mainettaan, parantaa kuluttajien ja omien työntekijöiden uskollisuutta sekä myös yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien luottamusta.

Vastuullisuus yrityksissä siirtyy koko ajan kasvavasti osaksi myös B2B-puolen myyntikeskusteluja.

Tietosuoja osana ESG:tä

Käytännössä kaikissa yrityksissä käsitellään henkilötietoja. Yhä useampi yritys tarkistaa toimittajiensa GDPR-kelpoisuuden ja ulottaa sen myös läpi koko alihankintaketjun.

Hyvin hoidettu tietosuoja on sekä yhteiskuntavastuullista että hyvää hallintotapaa osoittava toiminto.

Tietosuojavastuu osana myyntitoimintoja

Vastuullisuus ei ole uusi asia mutta se on loistava kilpailuedun, erottautumisen ja luottamuksen rakentamisen väline. Jos sinulla ostajana, on kaksi samansisältöistä tarjousta, mutta toisessa on otettu kantaa myös yrityksen tietosuojaan ja avattu avoimesti, miten se on toteutettu ja miten sitä jatkossa halutaan kehittää – kumpi voittaa?

B2C-puolella kasvava osa kuluttajista on valveutuneita ja tekevät kestäviä valintoja ja samoin, kuten kaikki muukin, tämä valuu parhaillaan B2B-myynnin yhteistyökeskusteluihin. Enää ei ole ihan sama, miten ja missä B2B-toimija datansa säilyttää ja käsittelee.

Osana normaalia myyntineuvottelua tai yhteistyökeskustelua hyvät myyjät ja asiantuntijat osaavat kertoa, miten oma yritys suhtautuu tietosuojaan ja mitä sen eteen parhaillaan tehdään.

Tietosuoja ja vastuullisuus eivät ole erillinen osa-alue, jota ”joku jossain muualla” hoitaa vaan se vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin ja on keskeinen luottamuksen rakentaja jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa.

Asiakastiedon vastuullisuusraportti

D-Fence Easy GDPR -palvelun rajapinta kertoo tarkistettavan organisaation GDPR-kelpoisuuden, jonka Suomen Asiakastiedon ESG-vastuullisuusraportti näyttää tuloksissaan.

Tuliko esille kysymyksiä?
Täytä allaoleva yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field