FINCSC - Finnish Cyber Security Certificate

D-Fence Oy:lle myönnettiin 12.06.2017 FINCSC sertifikaatti.

FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti on yrityksille ja yhteisöille luotu sertifiointijärjestelmä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Se soveltuu käytettäväksi organisaatioille niiden tyyppistä, koosta tai toimialasta riippumatta.

Järjestelmän käytöllä varmistutaan organisaatioiden kyvystä huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta sekä taata toimivat ja luotettavat palvelut kumppaneille ja asiakkaille. Lue lisää »