GDPR-kelpoisuus mukaan Suomen Asiakastiedon vastuullisuusraporttiin

Suomen Asiakastieto ja D-Fence Oy ovat solmineet yhteistyön: yrityksen GDPR – kelpoisuustiedot näkyvät nyt vastuullisuusraportissa

Vastuullisuustiedot maineen ja taloudellisen riskin hallintaan

Taloudellisten taustatutkimusten lisäksi ei-taloudellisten riskien arvioimisesta on tullut yrityksille arkipäivää. Asiakastiedon ESG vastuullisuusraportti kerää kattavat taustatiedot kaikista suomalaisista yrityksistä. Vastuullisuusraportin avulla voit tarkistaa, valvoa ja ennakoida liiketoiminnallisia riskejä entistä tehokkaammin.

GDPR-kelpoisuus mukaan Suomen Asiakastiedon vastuullisuusraporttiin

Vuonna 2018 voimaan tullut GDPR-asetus asettaa yritykset uusien vaatimusten eteen. Asetus säätelee tilaaja – toimittaja välistä suhdetta: rekisterinpitäjä (yleensä tilaaja) saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat asetusta ja se on myös todennettavissa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että paitsi yrityksen on huolehdittava omasta GDPR-kelpoisuudestaan, sen on myös varmistuttava kaikkien sidosryhmiensä GDPR-kelpoisuudesta.

Asiakastiedon ESG vastuullisuusraportti näyttää nyt myös tarkistettavan yrityksen GDPR-kelpoisuuden. Kelpoisuustieto saadaan D-Fence Oy:n tarjoaman rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa kumppaneita, alihankkijoita ja toimittajia tarkistaville yrityksille liiketoiminnallisten riskien arvioimisen entistä laajemmin.

 

GDPR-asetus on ollut monelle vaikeaa toteuttaa käytännön tasolla

GDPR-vaatimuksiin vastaaminen sekä vaatimusten tarkastaminen sidosryhmissä on voinut aiheuttaa hämmennystä yrityksissä. Tämän ongelman pohjalta D-Fence Oy kehitti Easy GDPR-palvelun, jonka avulla yritys vastaa asetuksen vaatimuksiin.

D-Fence Oy:n tarjoaman rajapinnan kautta tieto kelpoisuudesta välittyy automaattisesti Suomen Asiakastiedolle kaikista yrityksistä, joilla on käytössään Easy GDPR-palvelu.