Tarvitsenko lakimiehen vai voinko vastata vaatimuksiin itse?

Henkilötietojen käsittelyyn sovellettava EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) sisältää kuusi keskeistä tietosuojaperiaatetta, joiden pelkkä noudattaminen ei riitä, vaan noudattaminen on kyettävä myös osoittamaan.

Käytännössä tämä toteutuu dokumentoinnin kautta. Asetus sisältää suoria dokumentointivelvoitteita niin rekisterinpitäjille kuin henkilötietojen käsittelijöillekin. Kokonaisuuden ymmärtämisessä voi auttaa lakimies, jonka kanssa yritys voi rakentaa itselleen vaadittavan dokumentaation.

Lakimies vs. valmis ratkaisu

Yrityksen arkea täyttävät erilaiset tietosuojaan liittyvät lakiasiat ja vaatimukset, jotka pitää ehtiä hoitaa kuntoon. Sopimuksia, ohjeistuksia tai tietosuojaa.

Oman lakimiehen palkkaaminen joka tilanteeseen voi kasvaa taloudelliseksi rasitteeksi, sillä tarve voi vaihdella paljonkin riippuen siitä, millaisella toimialalla yritys toimii.

Tietosuoja on osa ESG:tä, eli yrityksen vastuullisuutta >>

Tarpeesta ja yrityksen nykytilanteesta saa parhaan kuvan tekemällä tietosuojakatsastuksen. Siihen löytyy verkosta maksuton palvelu, josta saat selkeän raportin tietosuojatyön toteuttamiseksi.

Katsastuksen tarkoitus ei ole viilata pilkkua vaan auttaa tarkistuksen tekijää hahmottamaan tietosuojan tila yrityksessä.

Valmis Easy GDPR -palvelu

Yritys vastaa EU tietopsuoja-asetuksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin Easy GDPR -ratkaisulla, joka koostuu verkkopalvelusta, materiaalipankista ja asiantuntijatuesta. Verkkopalveluun on valmiiksi aukikirjoitettu dokumentaatio, josta on vaivatonta viimeistellä yrityksen toimenkuvan mukainen dokumentaatio.

Samalla syntyy ymmärrys siitä, mitä pitää tehdä, miksi ja millaisissa tilanteissa osoitusvelvollisuutta voi hyödyntää kilpailutekijänä.

Easy GDPR – kokonaisvaltainen GDPR -paketti

 • Valmiiksi kartoitetut rekisterit
 • Aukikirjoitetut tietovirtakuvaukset
 • Tietosuojaselosteet kaikkiin rekistereihin
 • Valmiit tasapainotestit
 • Vaikutustenarvioinnit
 • Tietoturvapoikkeamien hallintatyökalu
 • Selosteet käsittelytoimista
 • Tietoturvaselvitys
 • Tietoturvakoulutus henkilöstölle (½ päivää)
 • Tietosuojakoulutus henkilöstölle (½ päivää)
 • Yrityksen tietoturvapolitiikka -dokumentti
 • Tietotilinpäätös
 • Kattava materiaalipankki sopimuspohjineen jne.
 • Rajapinta Asiakastiedon ESG-raporttiin

Easy GDPR -palvelu on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi