Kuukausittainen tietosuojan tila -raportti

Tietosuojan tila -raportti tulee Easy GDPR -palvelun asiakasyrityksille kuukausittain. Raportti vahvistaa GDPR -valmiustilan keskeisten osoitusvelvollisuusdokumenttien sekä kokonaishallinnan osalta ja näyttää asiakasorganisaatiollemme ”Huomioitavaa”-statusta silloin, kun on kulunut 90 päivää viimeisestä ylläpitotoimenpiteestä osiossa ”Suunnittelu ja johtaminen” ja sen kohdassa ”Vuosikello”.

Tieto on yritykselle sisäisesti tuleva ja ei näy ulospäin.

Tämä siksi, että asetus sanoo: ”Dokumentaation ja toimenpiteiden riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti. Myös dokumentaation hallinnassa on oltava huolellinen” (https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus).

Ohje

Lisää uusi tietosuojatoimenpide komennolla ”Lisää uusi rivi” oikealta ylhäältä siellä Vuosikellossa. Tai, avaa olemassaoleva toimenpide, arvioi sitä  ja tallenna.

Näin järjestelmä ymmärtää, että toimenpiteitä on arvioitu, se on säännöllistä ja seuraavaan arviointiin on aikaa 90 päivää.

Miten on yhteistyökumppaneidenne laita?

Rekisterinpitäjän vastuu on suomalaiselle yritysmaailmalle uusi asia ja aivan samalla tavalla kun tarkistelemme yhteistyökumppaneidemme taustoja (luottotiedot, epr jne) on uutena tarkistettavana kohtana tietosuoja, juurikin yllämanitun (ja artikla 28) mukaisesti.

Taustat voi tarkistaa kätevästi tarkistatietosuoja.fi-palvelussa, jonne jokainen voi ilmoittaa omavalvontaperusteisesti keskeisten dokumenttien olemassaolon .

Easy GDPR -palvelun asiakkaiden osalta tieto siitä, että osoitusvelvollisuus on kunnossa ja se menee palveluun automaattisesti ”OK” statuksella kaikkiin kohtiin.

Tietosuojasta kilpailuetua »