Henkilötieto

Mikä kaikki tieto on henkilötietoa, joiden käsittelyä EU tietosuoja-asetus ohjaa?

Henkilötieto

Henkilötiedon määritelmä on  tietosuoja-asetuksen myötä aikaisempaa lainsäädäntöä laajempi käsite. Merkittävää on, että  tiedon laadulla tai oikeellisuudella ei välttämättä ole  merkitystä, vaan ratkaisevaa on se, että tieto liittyy tunnistettavaan tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietojen käsittely >>

Lyhyesti voisi todeta, että henkilötietoa on kaikki sellainen suora tai epäsuora tieto, josta rekisteröity on tunnistettavissa. Eli myös tieto, joka yhdistämällä johonkin toiseen tietoon mahdollistaa ihmisen tunnistamisen, tulkitaan henkilötiedoksi.  Tällaisia ovat esimerkiksi;

 • nimi
 • katuosoite
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus
 • sijaintitiedot
 • työsähköpostiosoite
 • valokuva
 • pankkitilin numero
 • auton rekisteritunnus
 • Ip -osoite
 • puhelutallenteet
 • käyttäjätunnus
 • lemmikin terveystiedot

Erityisiä henkilötietoja

Niin sanottuihin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja saa kuitenkin käsitellä, kun kieltoon on säädetty poikkeus EU:n tietosuoja-asetuksessa tai erikseen unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä.

On tärkeää tunnistaa, voiko tietoja käsitellä suoraan tietosuoja-asetuksen perusteella vai edellyttääkö käsittely asetuksen lisäksi vielä erillistä lainsäädäntöä tai sopimusmenettelyä.

Erityiset henkilötietoryhmät >>


Missä mennään?  Tee maksuton tietosuojakatsastus alta

Aja katsastukseen