Saako Suomessa seuraamuksia tietosuojarikkomuksista?

SSuomessa on viime vuosina tehty vuosittain noin 11 000
ilmoitusta tietosuojarikkomuksista. Tietosuojarikkomuksia ja niistä annettavia seuraamusmaksuja käsittelee tietosuojavaltuutetun kanslian seuraamuskollegio. Mistä ja minkä suuruisia seuraamuksia yrityksesi voi saada rikkomuksista ja miten voit ennaltaehkäistä näitä?

Oppaan avulla saat esimerkkien kautta selkeän kuvan siitä miten asioita ei kannata hoitaa ja miten teidän yritys voi toimia eritavalla. Saat myös vastauksia mm:

Miten tietopyyntöihin tulee reagoida?
Miten erilaisia henkilötietoja säilytetään?
Mitä seuraamuksia voi tulla tietosuojaviranomaisen määräyksien noudattamatta jättämisestä?

Jätä sähköpostiosoitteesi

Form 440750305 to be rendered here.