Mikä on whistle blowing ja miten se liittyy yrityksesi tietosuojaan?

EU-direktiivi velvoittaa tietynlaisia organisaatioita toteuttamaan ”Whistle blowing”- eli sisäisen ilmoituskanavan omalle henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille. Mikä tämä oikein on ja mitä se velvoittaa yritykseltä? Mitä voi tapahtua jos yritys ei toimi lain velvoittamalla tavalla?

Maksuttoman oppaan avulla saat myös vastauksia kysymyksiin, kuten:

Miten Whistle Blow vaikuttaa tietosuojaan?
Mistä ilmoituskanavassa on kysymys?
Mitkä ovat viestikanavan keskeiset vaatimukset?
Viestikanavan käyttöönoton aikataulu
Yleisimmät Whistle Blow harhaluulot

Jätä sähköpostiosoitteesi

Form 440750194 to be rendered here.