Osakkaille

Yhtiökokouskutsu
Aika: 09.09.2021 Klo. 13.00
Paikka: D-Fence Oy:n toimisto

  1. Avataan kokous
  2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat kokousvirkailijat
  4. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
  5. Esitetään tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Päätetään tilivuoden ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta
  8. Muut asiat