D-Fence palvelun käytön tuoma lopputulos

D-Fencen Korkean käytettävyyden sähköpostiviestinnän turvapalvelun tehtävänä on suojata yrityksen sähköpostiviestintä, itse yritys sekä sen toimihenkilöt verkkorikollisuudelta ja sen erilaisilta lieveilmiöiltä.

D-Fence sähköpostiturvapalvelut torjuvat uhat ja varmistavat oikean postin saapumisen asiakkaalle. Palvelu poistaa kokonaan ns. ”spammi-laatikoiden” mukanaan tuomat potentiaaliset inhimilliset virheet (vahinkoklikkaukset jne.) kohottaen näin asiakkaan tietoturvatasoa sekä tuoden myös välitöntä kustannussäästöä. Palvelukäsikirja »

Samalla palvelu varmistaa postit mahdollisten yhteys- tai palvelinongelmien yhteydessä sekä mahdollisuuksien mukaan salaa saapuvan liikenteen automaattisesti. D-Fence palvelu muodostaa näin kokonaisvaltaisen sähköpostiliikenteen turvapalvelun. Reaaliajassa.

Palvelu on mahdollista kytkeä aina kun asiakkaalla on käytössään oma verkkotunnus eli domain.

D-Fence eSec palvelu sisältää aina seuraavat ominaisuudet:

  • Roskapostittajien torjunta
  • Monikerroksinen virus- ja haittaohjelmien torjunta
  • Tunkeutumisen esto
  • Jatkuvuuden varmistus
  • Liikenteen salaus
  • Aktiivinen verkkouhkien valvonta ja asiakaspalvelu

 

D-Fence torjuntapalvelu toimii siten, että torjunnan puolesta kaikki postit aina joko;

  1. Hyötypostiksi tulkittuna välitetään kaikkine liitteineen kokonaisuudessaan vastaanottajalle ilman viiveitä.
  2. Haittapostiksi tulkittuna palautuvat virheilmoituksella lähettäjälle.
    Toimintamallista seuraa, että niin lähettäjä kuin vastaanottaja tietävät aina, mitä postille on D-Fence torjunnan puolesta tapahtunut.

”Jos voit lähettää itse postia lähettäjälle, saat myös sieltä lähetetyn viestin itsellesi”

Roskapostin torjunta

Roskapostien torjunta torjuu roskapostiviestit domain- kohtaisten asetusten mukaisesti kokonaan. Asiakkaan omat palvelusetukset näette Partneradminissa tai asiakkaan omassa palveluhallinnassa kohdassa ”Asetukset”.

Torjuntaperiaate

Torjuntapalvelu laskee kaikille saapuville sähköpostiviesteille ns. roskapostipisteitä. Näitä pisteitä posti saa ensisijaisesti oikeiden lähettäjien tunnistamiseen käytetyn UIDS®  teknologian avulla sekä  mm. sen sisällön, välitystietojen, rakenteen sekä kyseisen viestin välityspalvelimien perusteella. Juuri tämä moniulotteinen pisteytysperiaate takaa lopputuloksen: haitallinen posti tunnistetaan >> estetään ja oikean postin saapuminen varmistetaan.

Roskapostin torjunnassa  ja tulkinnassa käytetään useaa rinnakkaista eri menetelmää. Ensimmäisenä tasona on UIDS® ja muut lähettäjätunnistus-mekanismit.

Järjestelmä tekee postille ja sen sisällölle myös semanttisia tarkistuksia, hakien sieltä mm. erilaisia poikkeavuuksia ja muita avaintoimintoja. Järjestelmä hakee näitä tunnusmerkkejä kaikenkaikkiaan yli 700 eri elementistä.

Näin palvelu laskee jokaiselle viestille kumulatiivisen roskapostipistearvon, jota se vertaa kulloisenkin domainin kohdalla oleviin asetuksiin. Asetettujen arvojen täyttyessä palvelu toimii sille määriteltyjen toiminta-asetusten mukaisesti. Käyttämällä useaa erilaista rinnakkaista menetelmää päästään erittäin korkeisiin, hetkellisesti jopa yli 99,9 prosentin torjuntatarkkuuksiin oikean postin kulkua mitenkään vaarantamatta. Reaaliajassa.

Torjuntavaihtoehdot

Palvelua voi säätää ”Estä”, ”Merkitse” tai ”Estä selvät ja merkitse epäselvät” (oletusasetus) – vaihtoehtojen väliltä. Estämisen ja merkitsemisen herkkyyttä voidaan erikseen säätää domain-kohtaisesti.

Merkityt viestit tulevat läpi [SPAM + pistearvo] – otsikkomerkinnällä varustettuna. Otsikkomerkinnässä oleva roskapostipisteytys helpottaa palveluasetusten säätämisessä. Palvelu merkitsee vain sellaiset viestit, joita epäillään roskapostiksi mutta ei VARMUUDELLA sellaiseksi tunnisteta. Laajemmin asiasta »

Kun viestin spam-pisteet täyttävät estämiselle asetetun arvon, postin välitys hylätään. Jokaisesta hylätystä viestistä menee erillinen ilmoitus kyseisen viestin oikealle lähettäjälle. Näin mikään viesti ei pääse katoamaan ”bittiavaruuteen”, vaan roskapostiksi määritelty viesti palautuu virheilmoituksella oikealle lähettäjälleen.

Virhetulkintoja oikein tehdyistä järjestelmistä saapuneille posteille ei ole tapahtunut.

Lisäksi voidaan määritellä ”white list, sallitut osoitteet” -lista, joista posti saa tulla läpi aina vaikka se olisikin mainosluonteista sähköpostia. White listiä asiakas voi itse hallinnoida palveluhallinnan ”Sallitut osoitteet” -osiossa. Sinne EI tule lisätä mitään osoitekirjaa, vaan sitä käytetään ainoastaan tarvittaessa.

Torjunnan säätäminen

Palveluhallinnan etusivulla oleva diagrammi näyttää saapuvien postien saamia pisteitä sekä merkitsemisen ja estämisen raja-arvot. Estämisen osoittava arvo on kuvattu punaisella ja merkitsemisen osoittava arvo keltaisella pystyviivalla. Pystypalkeista näette teille saapuneiden postien saamia pisteitä ja niiden määrät.

Roskapostien torjunnassa periaatteena on se, että mitä enemmän postissa on roskapostitunnusmerkkejä, sen enemmän se saa pisteitä. Näin ollen em. raja-arvoja muuttamalla voidaan vaikuttaa palvelun toimintaan domain- kohtaisesti. Halutessanne tiukentaa torjuntaa, arvoja pienennetään ja arvoja suurentamalla torjuntaa löysätään.

Käytäntö on osoittanut, että oletusasetukset palvelevat yli 99 prosenttia asiakkaista. Mikäli roskapostia tulee asiakkaalle, ole yhteydessä tukeen info ( a) d-fence.fi.

Uhkatilanteet

Verkkouhkien osalta uhkatilanteet ja -määrä vaihtelevat rajusti. Koko ajan tulee uusia roskaposteja, niiden variantteja ja -tekniikoita, rikolliset hakevat jatkuvasti uusia tapoja ohittaa torjuntaa. Tästä jatkuvasta muutoksesta johtuen aina joskus voi tulla myös sellaisia roskaposteja, jotka aluksi menevät D-Fence torjunnastakin läpi. Torjunta tulkitsee kokonaisuutta ja oikean postin kulkua ei saa vaarantaa.

Virustorjunta

Virustorjunta estää kaikkien virusten ja haittaohjelmien pääsyn asiakkaan työasemiin. Palvelu pysäyttää virukset, madot ja vakoiluohjelmat jo ennen asiakkaan omaa sähköpostipalvelinta/sähköpostipalvelun tarjoajaa.

Sähköposti liitetiedostoineen tarkistetaan usealla eri torjuntajärjestelmällä, viruksia- ja/tai vakoiluohjelmia sisältävien postien kulku estetään kokonaan. Estetystä, viruksia sisältävästä sähköpostista menee erillinen ilmoitus virusviestin oikealle lähettäjälle.

Ilmoitukset menevät viestin välityspalvelimen tietojen mukaan eikä sen mukaan, kuka on merkitty viestin lähettäjäksi. Lähettäjätiedot kun ovat yleensä väärennettyjä. Näin varmistetaan, että tieto pysäyttämisestä menee juuri oikealle lähettäjälle.

Kybertunkeutumisen esto

Palvelu tunnistaa väärennetyistä verkkotunnuksista tapahtuvat yhteysyritykset ja torjuu ne kokonaan. Lisäksi erityisesti oman sähköpostipalvelimen käyttäjille oleva S.T.A. – ominaisuus valvoo sähköpostipalvelinta ja varoittaa potentiaalisista tietoturvaa uhkaavitsa poikkeamista.

Jatkuvuuden varmistus

Palvelu varmentaa postit ja niiden saatavuuden myös tilanteissa, joissa asiakkaan internetyhteydessä on häiriöitä ja yhteyttä asiakkaan palvelimeen ei em. syystä saada, tai jos asiakkan sähköpostijärjestelmään tulee sen käyttämistä haittavia poikkeamia.

Liikenteen salaus

D-Fencen palvelut mahdollistavat sähköpostiliikenteen automaattisen salauksen lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Kun vastaanottavassa palvelimessa on TLS päällä, liikenne on salattu D-Fenceltä vastaanottajalle. Jos tärkeimmillä yhteistyökumppaneillanne on myös D-Fence sähköpostiturva käytössä ja sama TLS päällä, on koko viestiliikenteenne näiden kumppanien kanssa salattua, ilman mitään erilliskustannuksia.

Kuukausittainen turvallisuusraportti

Asiakkaat saavat kuukausittain domain- kohtaisen turvallisuusraportin. Raportissa ensimmäisenä on yhteenveto saapuneesta liikenteestä, estetyistä viruksista ja roskaposteista asiakkaalle kytkettyjen palveluiden mukaisesti.
Sen alta löytyvät tarkat osoitekohtaiset tiedot. Alimpana on luettelo virusten laadusta ja niiden lukumäärästä.

Tulkinta

Vastaanottavien sähköpostien määrä keräysvälillä = Kokonaisosoitemäärä, johon sähköpostia on lähetetty. Sähköpostiosoitekohtainen erittely puolestaan näyttää vain ne osoitteet, joihin on lähetetty muutakin kuin ESTETYKSI roskapostiksi tulkittavat postit. Tämä on tehty raportin luettavuuden helpottamiseksi.

Raportti näyttää kaikki asiakkaalle lähetetyt sähköpostiviestit, myös ne jotka on lähetetty väärin kirjoitettuihin, vanhoihin tai olemattomiin osoitteisiin. Tällaiset  viestit eivät yleensä tule ollenkaan asiakkaalle asti, mutta raportti näyttää ne koska ne ovat kulkeneet / niitä on yritetty lähettää palveluiden läpi. Tähän ei vaikuta onko kyseiselle osoitteelle olemassa postilaatikkoa vai ei.

Tällaiset viestit eivät myöskään vaikuta laskutusperusteisiin millään tavalla. Kaikissa asiakkaan sähköpostiosoitteisiin ja niiden hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä olkaa ystävällisesti yhteydessä niitä hallinnoivaan tahoon.

D-Fence Oy:n tuottamien sähköpostin turvapalveluiden tarkoituksena on tarjota vaativalle asiakkaalle luotettava, monin tavoin yksilöllisesti säädettävä sähköpostipalomuuri, joka päästää kaiken asiallisen postin läpi ja pysäyttää uhat.

Palvelu on tarkoitettu yrityksille ja julkishallinnolle, joille sähköposti on liiketoimintaväline ja joille tietoturvaratkaisujen korkea laatu yhdistettynä kustannustehokkuuteen on joko tavoitetila tai strateginen toimintasuunnitelmaan kirjattu määritelmä.

D-Fence missio

Suojaamme asiakasyrityksemme ja sen henkilöstön verkkorikollisuudelta, nostamme tietoturvatasoa kokonaisuutena  ja varmistamme samalla oikean sähköpostin saapumisen.

Asiakkaan ei tarvitse ylläpitää tai monitoroida kokonaisuutta millään tavoin ja näin tuomme asiakkaallemme välittömän kustannussäästön samalla kun toiminta tehostuu.

Toteutamme missiota ylläpitämällä ja kehittämällä torjuntateknologiaa sekä aktiivisella asiakaspalvelulla.