Käyttäjä kertoo, että jostain on lähetetty postia mutta hän ei ole saanut sitä. ”Onko suodatus plokannut viestin… tms”.

Ongelma selvitetään seuraavalla toimintamallilla: Tutustu myös palveluiden toimintakuvaukseen »

Huom:

D-Fence palveluiden yksi ominaisuus on, että se poistaa kokonaan arvailut siitä onko joku posti tullut läpi vai ei. Posti tulee kaikissa tapauksissa joko läpi tai palautuu virheilmoituksena oikealle lähettäjälle. Muita vaihtoehtoja ei D-Fencen puolesta ole.

Ongelman selvitysprosessi:

1) Onko lähettäjä saanut virheilmoituksen D-Fenceltä, että posti on toimestamme estetty virukseksi tai roskapostiksi tulkitsemisen vuoksi? D-Fencen antama virheilmoitus näyttää tältä »

2) Onko lähettäjä saanut mitään virheilmoitusta? Jos on, mitä se sanoo? (virheilmoituksen tulkintaohje ((englanniksi)) tästä »

3) Asiakkaalle mahdollisesti jäänyt vanha suodatusmekanismi on voinut ohjata viestin ”spam” tai ”deleted”  tms. kansioon. Tarkistakaa ne. Mikäli päällekkäinen mekanismi on edelleen toiminnassa, ottakaa se pois.

4) Vastaanottavan palvelimen palomuurissa on virhe. Tarkista päivitykset. Palomuurivirheet ovat yleisin viiveiden aiheuttaja. Lisää asiasta tästä »

5) Postit ovat vastaanottavalla palvelimella jonossa jonkun palvelimella olevan virheen vuoksi. Tarkistakaa palvelimen toiminta.

6) Lähettävää sähköpostiosoitetta ei ole konfiguroitu standardien mukaisesti ja postin välitys on sen vuoksi estynyt. Lisää tästä »

7) Lähettävän palvelimen asetuksissa on standardinvastaisia tai puutteellisia toimintoja esimerkiksi uudelleenlähetyksen puolella (450 4.7.1 Try again later) »

Huom:

Postit tulevat D-Fencen puolesta aina kaikkine liitteineen kokonaisuudessaan ilman viiveitä vastaanottajalle tai haitalliseksi tulkittuna palautetaan virheilmoituksella lähettäjälle. Mitään liitteitä tms. ei posteista poisteta.
>> Eli jos asiakkaalta ”häviää” liitteitä, on ongelma muualla, yleensä vastaanottavassa palvelimessa/työasemassa ja sen omissa turva-asetuksissa.

Ongelman korjaaminen:

Virheilmoitukset ovat hyvä keino selvittää, mitä oikeasti on tapahtunut. Ilmoitus on lahjomaton. Myös tieto että sitä ei ole tullut kohdistaa ongelman joko lähettäjäpään tai vastaanottajapään häiriöksi.

Kohta 1 ja 2, jos lähettäjä on saanut D-Fenceltä ilmoituksen, se kertoo syyn miksi postin kulku on estetty. Lisää oikea lähettäjäosoite/domain ”Sallittujen listalle” ja ongelma on eliminoitu roskapostiksi tulkitsemisen puolesta.

Mikäli posti on liian iso (yli 30 MB), pyydä asiakasta käyttämään tämäntapaisten tiedostojen lähettämiseen tarkoitettua ftp protokollaa tai pakkaamaan viesti ja lähettämään uudelleen. Valkolistauspyynnöt voitte myös lähettää osoitteeseen info@d-fence.fi

Huom:

Jos lähettäjä on saanut virheilmoituksen muualta kuin D-Fenceltä, on posti pysähtynyt muualle, virheilmoituksessa näkyvän syyn vuoksi. Tällöin siis torjunnalla ei ole asian kanssa mitään tekemistä.

Kohta 3 », jos lähettäjä ei ole saanut mitään virheilmoitusta, vika on kaikissa vuosien saatossa tehdyissä selvityksissä ollut joko;

1) Lähettävässä palvelimessa (posti ei ole lähtenyt koska palvelin on konfiguroitu » standardien vastaisesti tai siinä on Exchange SP2 virhe»)  Ohje: tarkista lähettävän palvelimen loki.

2) Vastaanottavassa palvelimessa (siinä on joku häiriö, posti on palvelimella mutta ei mene ”saapuneet” laatikkoon. Tarkista ne ja palomuuripäivitykset). Lisäohje: tarkista vastaanottavan palvelimen loki,

Torjuntapalvelumme ovat osoittautuneet merkittävän varmatoimisiksi. Oikea posti tulee perille ja roskapostit torjutaan. Käytäntö on osoittanut että oletusasetuksilla ”false positive” – rate on kohdallamme ollut alle 1 / 1000 miljoonaa.