Monet asiakkaamme hyödyntävät D-Fence palveluita omassa markkinointiviestinnässään ja kasvavasti myös riskienhallinta- ja jatkuvuussuunnitelmassa tai esimerkiksi ITIL-dokumentaatiossa. Allaolevat kappaleet voitte suoraan kopioida ja liittää tarvitsemiinne dokumentteihin.

Sähköpostiviestinnän turvaaminen

Sähköpostiviestintämme on turvattu D-Fence eSec (Email Security) -palvelulla. D-Fence-turvapalvelu on jo valmiiksi toteutettu vastaamaan Kriittisille huoltovarmuustoimijoille laissa 1390/1992 esitettyjä sekä Valtioneuvoston päätöksessä 857/2013 kohta 3.2 määriteltyjä vaatimuksia.

Palvelun tuotanto on hajautettu kahteen eri kohteissa sijaitseviin konesaleihin ja eri operaattorin verkkojen taakse mahdollisimman korkean vikasietoisuuden saavuttamiseksi. Palvelimet on suojattu DoS- ja D-DoS-tyyppisiltä hyökkäyksiltä.

Viestiliikenteen välityksessä D-Fence mahdollistaa  TLS-salauksen käyttämisen, jolloin kukaan ulkopuolinen ei pääse sähköpostiviestintäämme käsiksi ja näin vaarantamaan viestinnän luottamuksellisuutta tai yksityisyydensuojaa.

Palvelun avulla poistamme myös loppukäyttäjien erehtymisen myötä potentiaalisesti syntyvät tietoturvapoikkeamat, kuten erilaiset tunkeutumis- ja muut sähköpostin välityksellä tapahtuvat urkintayritykset.

D-Fence eSec -palvelun käytöllä on tavoitteena tuottaa erittäin korkea VAHTI-ohjeistuksessa määritelty sähköpostiviestinnän tietoturvataso ja ennaltaehkäistä näin mahdollisten poikkeamien syntyminen.

Tietoturvatasoa mitataan jatkuvasti ja palvelu toimittaa siitä määräajoin raportit mahdollistaen paremman riskienhallinnan lisäksi tehokkaamman tietoturvan johtamisen.

Kriittiset huoltovarmuustoimijat »

Standardit

Jos olette hakemassa itsellenne ISO 27001 tai muita tietoturvastandardeja, voitte halutessanne olla yhteydessä meihin lisädokumentaatiotarpeiden tai muiden asiaan liittyvien teemojen puolesta: Puh. 040 848 1245.

Erottaudu kilpailijoistasi

Yritysten väliset sopimukset sisältävät nykyään kasvavassa määrin myös viestinnän ja tiedon suojaamiseen liittyviä teemoja. Lataamalla allolevan bannerin kotisivuillenne viestitätte asiakkaillenne, yhteistyötahoillenne ja muille sidosryhmillenne omasta suhtautumisestanne tietoturvaan.

Suomen kyberturvallisuusstrategia »