S.T.A. on ainoa markkinoilla oleva testipalvelu, joka selvittää sähköpostiviestinnän ja siinä käytettävien järjestelmien tietoturvatoimintatilan ja varoittaa tietoturvaa uhkaavista potentiaalisista poikkeamista.

D-Fence S.T.A. – palvelu tarkistaa verkkotunnukselle määriteltyjen sähköpostipalvelimien yhteyskäytännöt ja varoittaa havaituista uhista. Postipalvelimen oikeat asetukset ja toiminta ovat yksi keskeisistä sähköpostien välityksen luotettavuuteen liittyvistä tekijöistä.

Tietoturvajohtamisen työkalu

Palvelun tuottama auditointiraportti mahdollistaa yrityksille ongelmiin reagoimisen sijaan niiden ennaltaehkäisyn. S.T.A. palvelu sopii erinomaisesti käytettäväksi yrityksen siem – toimintojen tukena.

Sähköpostiviestintä koskettaa aina useampaa osapuolta, jolloin viestinnän ja tietojen turvaamisella on  erityisen suuri merkitys yrityksen kokonaistoimintojen kannalta. Hyvin hoidetusta tietoturvasta onkin muodostunut yksi yritysten erottautumis- ja  menestystekijöistä.

S.T.A. – palvelu on ainoa markkinoilla oleva palvelu, jolla sähköpostijärjestelmän oikean toiminnan seuraaminen näin helposti ja ennenkaikkea vaivattomasti on mahdollista. Palvelun käyttäminen ei vaadi mitään erityisosaamista, vaan raportti on selkeälukuinen ja tehty nimenomaan helpottamaan IT-vastaavan käytännön työtä.

S.T.A. Hyödyt:

  • Mahdollistaa tietoturva-aukkojen nopean löytämisen suojaten yritystä ja sen toimihenkilöitä verkkorikollisuudelta
  • Helpottaa Tietohallinnon käytännön työtä merkittävästi tuoden työaikasäästöjä
  • Varmistaa, että sähköpostiviestintä täyttää standardien määrittelemät vaatimukset
  • Mahdollistaa ulkoistetun sähköpostipalvelun laadun puolueettoman seurannan, koska mahdollisista virheistä kärsii yritys, ei palveluntarjoaja
  • Ennaltaehkäisee ongelmien synnyn tuoden näin kustannussäästöjä

Jatkuva aktiivinen seuranta

Palvelu myös huomauttaa asetusmuutosten tai ohjelmistopäivitysten mukanaan tuomista potentiaalisista ongelmista osoittamalla virheasetukset tehden korjaukset helpoiksi. Kaiken kaikkiaan palvelu parantaa sähköpostin yleistä toimivuutta ja toisaalta osoittaa selkeästi ne osa-alueet, joilla sähköpostijärjestelmä vaatisi kohentamista tai korjausta.

Mustalistatarkistus

S.T.A. tarkistaa myös tärkeimpien mustalistojen ylläpitäjiltä, löytyykö tarkastettava palvelin niiltä. Mustalistoille joutuminen voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä postien lähettämiseen, joten tiedolla on liiketoiminnan kannalta tärkeä merkitys.

Mitä jos mustalistamerkintä löytyy? Toimiohjeet »

Palveluesite »