Tekoäly – hyvä renki, huono isäntä

Tekoäly (eli AI) on kuin supernopea assari tai kollega, joka ei väsy tai pidä kahvitaukoja. Se analysoi, oppii ja ennustaa koko ajan kiihtyvällä nopeudella.

Tekoälyn odotetaan mullistavan terveydenhoitoa, tuotekehitystä, robotiikkaa, koulutus- ja tutkimustoimintaa, pankki- ja rahoitusjärjestelmää, viihdeteollisuutta ja kenties koko markkinataloutta? Tekoäly tarkoittaa kielimallien lisäksi paljon muuta ja sen odotetaan oppivan ihmisenkaltaiseen toimintaan. Yleisessä keskustelussa esille on otettu, että kyseessä on internettiä isompi ihmiskuntaa kohtaava murros.

Jos annamme tämän väsymättömän kollegamme käyttöön henkilökohtaisia tietojamme, miten voimme olla varmoja, että tekoäly tai sitä hyödyntävä ihminen ei väärinkäytä näitä tietoja?

Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet ovat valtavat. Tämän resurssin turvallinen käyttö vaatii onnistuakseen kuitenkin toimivan lainsäädännön.

Sääntelystä

EU on 2023 vuoden lopulla päässyt alustavaan sopimukseen tekoälyn käyttöä sääntelevästä laista. EU haluaa säädellä tekoälyä varmistaakseen, että tätä innovatiivista teknologiaa käytetään ja kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sääntelyllä halutaan varmistaa, että käytetyt tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, läpinäkyviä, jäljitettäviä sekä tasa-arvoisia. Tekoälyn valvonnan tulee olla ihmisen hallinnassa eikä automaattista, jotta sen turvallisuus voidaan varmistaa.

Tietosuoja on merkittävä osa-alue tässä kokonaisuudessa ja se on tämän päivän digitaalisen maailman keskeinen kulmakivi. Kun tekoäly hoitaa päivästä päivään yhä enemmän tehtäviä, tietosuoja nousee entistä tärkeämpään asemaan. Yhtenä vaaratekijänä on vauhtisokeus ja sitä kautta inhimilliset virheet. On varsin mahdollista, että sääntely onkin vanhentunut jo silloin kuin se astuu voimaan.

Pysy kartalla tässä muutoksessa ja lataa  ”Miten tietosuoja tulee huomioida AI:n käytössä?” – opas!

Tekoälyn vaaroja?

Tekoälyn potentiaalin hyödyntäminen edellyttää, että meidän on ymmärrettävä myös sen rajoitukset ja vaarat. Tämä ei ole vain lainsäädännön vaatimus, vaan myös yksi luottamuksen peruspilareista.

Tekoäly on kuin peili – se heijastaa syöttämämme datan laadun ja sisällön. Jos emme valvo tätä peiliä, se voi vahvistaa olemassa olevia ennakkoluuloja tai luoda uusia. Tietosuoja ei ole ainoastaan suoja henkilökohtaisille tiedoille; se on myös este syrjinnälle ja väärinkäytöksille.

Tekoäly ei ole puolueeton; se on vain yhtä neutraali kuin se data, jota käyttäjä sille syöttää. Toisin sanoen, tekoäly voi oppia ja toistaa käyttäjän omia ennakkoasenteita. Esimerkiksi sosiaalisen median algoritmit oppivat käyttäjän tekemisistä ja ne päättävät, millaista sisältöä käyttäjä alkaa näkemään. On mahdollista, että sillä pyritään manipuloimaan ihmisen käyttäytymistä. Tekoäly voi myös oppia ja toistaa sitä käyttävän ihmisen omia ennakkoasenteita, se voi kehittää vinoutuneita malleja, jotka voivat suosia tai syrjiä tiettyjä ihmisryhmiä.

Stereotypioiden vahvistumisen lisäksi dataan voisi ajatella liittyvän myös kaupallisia sekä poliittisia intressejä. Jos joku pystyisi vinouttamaan jonkun tekoälysovelluksen hyödyntämää dataa omaksi edukseen, on varmasti olemassa tahoja, jotka sen saattavat haluta tehdä tai ainakin yrittää?

”Mitä tapahtuu, jos ei-inhimillinen äly kehittyy keskivertoihmistä paremmaksi tarinankertojaksi, melodioiden säveltäjäksi, kuvien piirtäjäksi, lakien ja pyhien kirjoitusten laatijaksi?”
Yuval Noah Harari

Nämä ominaisuudet voivat potentiaalisesti johtaa eettisiin tai lainsäädännön rikkomuksiin ja sitä kautta paljastuessaan aiheuttaa esimerkiksi mainehaittoja tekoälyä hyödyntäneelle organisaatiolle. Muista haitoista puhumattakaan.

Kurkistus huomiseen tietosuojalasit päässä

Tekoälyn ja tietosuojan tulevaisuus muovautuu nopeasti kehittyvän teknologian ja yhä tiukentuvien säännösten myötä. Tulevaisuudessa voimme odottaa näkevämme entistä älykkäämpiä tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään esimerkiksi henkilötietoja entistä tehokkaammin mutta samalla myös vastuullisesti. On mahdollista, että tekoäly kykenee ennakoimaan tietosuojauhkia tai parantamaan tietoturvaa, mutta samalla on ratkaistava monimutkaisia eettisiä kysymyksiä siitä, kuinka tekoälyn päätöksenteko mahdollisesti vaikuttaa yksilön oikeuksiin.

Tietosuojalainsäädännön kehitys jatkuu käsi kädessä teknologian kanssa. Tietosuojan vaatimukset tulevat todennäköisesti ohjaamaan tekoälyn kehitystä, painottaen tarvetta läpinäkyvyyteen, käyttäjän suostumukseen ja datan minimointiin.

Ihmiset tulevat olemaan yhä tietoisempia henkilötietojensa käytöstä ja sen seurauksista. Tämä vääjäämättä ohjaa organisaatioita kohti entistä vastuullisempaa tekoälyn hyödyntämistä. Tulevaisuudessa tekoäly ei ole vain työkalu, vaan kumppani, jonka kanssa kuljemme kohti digitaalista yhteiskuntaa, jossa tietosuoja on kaiken toiminnan ytimessä.

Miten tietosuoja tulee huomioida AI:n käytössä – opas

Laadimme tekoälyn ja tietosuojan turvalliseen sekä tulokselliseen hyödyntämiseen helppolukuisen oppaan. Opas on tarkoitettu yritysten toimihenkilöille, johdolle sekä vastuuhenkilöille ja se antaa konkreettisia ohjeita, joita voit soveltaa heti yrityksesi toiminnassa. Se auttaa tunnistamaan tekoälyn tuomat mahdollisuudet samalla minimoimaan sen riskejä.

Lataa  ”Miten tietosuoja tulee huomioida AI:n käytössä?” – opas alta!

Tekoäly ja tietosuoja-opas!