Suomeksi

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen, jolloin palveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjän lukuun. Alihankkijoihin eli henkilötietojen vastaanottajaryhmiin kuuluvat esimerkiksi markkinointi- ja viestintätoimistot, tapahtumanjärjestäjät, tietojärjestelmä-toimittajat sekä kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoavat yhteistyökumppanit.

Rekisterinpitäjä vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Rekisterinpitäjä varmistaa alihankkijoiden kanssa tehtävin tietojenkäsittelysopimuksin näiden tahojen sitoutumisen rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseen tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Rekisterinpitäjä voi lisäksi luovuttaa rekisteröityjen yhteystietoja liiketoimintansa harjoittamisessa käyttämilleen alihankkijoilleen palveluiden markkinoimiseksi.

Osaa tämän selosteen mukaisista henkilötiedoista käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, jolloin rekisterinpitäjä on huolehtinut siitä, että sen alihankkija kuuluu Privacy Shield -suojajärjestelmän tai muun vastaavan järjestelyn piiriin (esim. EU:n komission mallisopimuslausekkeet).

Henkilötietoja luovutetaan ja siirretään lisäksi rekisterinpitäjän toimivaltaan kuuluville tytäryhtiöille ja osakkuusyhtiöille käytettäväksi edellä määritettyihin tarkoituksiin. Henkilötietoja siirretään seuraaville tahoille:

Englanniksi

The controller does not regularly disclose the registered data to third parties.

The controller uses external subcontractors to handle the tasks described in this policy, and in such cases, the service providers act on behalf of the controller. Subcontractors, i.e. recipients of personal data, include e.g. marketing and communication agencies, event organizers, data system suppliers and partners in property services and services for space.

The controller is responsible for the activities of its subcontractors as for the controller’s own activities. The controller will ensure, by means of data processing agreements with subcontractors, that these parties are committed to protecting the personal data of the data subject in the manner stated in this document. In addition, the controller may disclose contact details for marketing purposes to its subcontractors used within its business operations.

Some of the personal data contained in this policy will be processed outside the EU and the EEA, whereby the data controller has ensured that its subcontractor is covered by the Privacy Shield data protection system or other similar arrangements (e.g. EU Commission Model Clauses).

Personal data are also disclosed and transferred to the subsidiaries and associated companies of the Data controller for their use, for the purposes specified above. Personal data is transferred to the following entities: