Tämän tietopankin tarkoituksena on auttaa kaikkia palvelukumppaneitamme D-Fence palveluiden myyntiponnisteluissa. Allaolevista linkeistä löytyy suoraan syventävää lisätietoa teemoittain.

Asiakastyytyväisyys »

Asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteenvetotiivistelmä.

Palvelun kuvaus »

eSec palvelun toimintakuvaus avattuna.

eSec Palveluesite »

Palveluesite.

O 365 ja D-Fence 2017 »

Avaa laajemmin pilvikäyttöä, ympäröiviä uhkia ja kokonaisuuden suojaamisen tarpeita.

Hyötytiivistelmä »

eSec hyödyt sekä ominaisuudet, joista ne seuraavat – tiivistelmä.

Laaja Palveluesite 2017 »

Avaa laajemmin palvelua, sen sisältöä ja eroa ”suodattajiin”.

Turvallisuusraportti »

Malliraportti asiakkaan saamasta kuukausittaisesta turvallisuusraportista.

S.T.A. Esite »

S.T.A. Palveluesite, joka avaa laajemmin S.T.A. ominaisuuksia.

Palvelukäsikirja »

Avaa laajemmin sähköpostiviestintään liittyviä uhkatekijöitä ja D-Fence eSec ratkaisun ominaisuuksia, joilla näihin uhkiin vastataan.

Perinteisen suodatuksen riittävyysarviointi »

Yhteenveto perinteisen roskapostin suodattamisen haasteista nykyisessä kyberuhkaympäristössä

MS 365 turvatason nosto 365 + tasolle »

Pilviratkaisun turvatason nostaminen D-Fence eSec palvelulla

Taloesimerkki »

Torjuntaa vai suodatusta? Eron kirkastava 1- sivuinen tiivistys.

Palveluiden tilauslomake yhteistyökumppaneille »

Käyttöönottoprosessi »

eSec palvelun käyttöönottoprosessi ja vuokaaviokuvaus.

Asiakaskäyntivipu & S.T.A. tarkistuksen tilaus »

Tunkeutumistestin tilaus »

Palveluhinnastot

eSec »

S.T.A. »

Online Back Up »

Partner S.T.A. -työkalu »

Työkalulla voit kätevästi tarkistaa verkkotunnukselle määritellyn sähköpostijärjestelmän turvallisuuden. Tai voit pyytää meitä tekemään sen puolestasi linkistä www.d-fence.fi/stakampanja

Kyberuhkien kohtaamisvaihtoehdot »

Markkinoilla olevien ratkaisujen toiminnan avaaminen perustasolla, syventää D-Fence palvelun eroa muihin ratkaisuvaihtoehtoihin ja perustelee pitkälti sen, miksi kannattaa valita juuri D-Fence?

Kybertunkeutumisen esto »

Uusi ja ainutlaatuinen ominaisuus, jonka merkitys on jatkuvasti kasvava: torjuntamekanismi estää väärennetyistä lähettäjistä tehdyt kontaktiyritykset.

Rikosselvitystiivistelmä »

Kuvaus siitä, miten sähköpostiviestinnän avoimmuutta hyödynnettiin rikollisessa tarkoituksessa.

Kilpailuetua tietoturvasta »

Miten asiakasyritys voi hyödyntää tietoturvaa omassa markkinaerottumisessaan ja kilpailussa? Eli tietoturva ja siitä huolehtiminen käännetäänkin kilpailueduksi!

Kustannussäästöä D-Fence eSec:istä »

Perustelee väittämän, miksi D-Fence eSec tulee kokonaiskustannuksiltaan edullisimmaksi?

Kululaskuri »

Laskurilla voi mallintaa roskapostikansioiden läpikäymisestä (kilpailevien ratkaisujen) mukanaan tuomien välillisten kulujen määrää yrityksen koko tasolla.

D-Fence palvelukonsepti »

Avaa laajemmin sitä, mistä D-Fencessä oikein on kysymys (ja mitkä asiat erottavat sen muista ”roskapostisuodatuksista” ja vastaavista).

Roskapostikansion ylläpito- ja käyttökustannukset -tutkimus »

Tutkimustulokset roskapostikansion ylläpitotyön määrästä ja vaikutuksista yrityksille työelämässä.

Asiakkuuden vaihtuminen »

Asiakkuuden vaihtumisprosessi yhdeltä kumppanilta toiselle.

Asiakkuuden loppuminen »

Asiakkuuden päättyminen ja sen prosessikuvaus.

Palveluiden toimitusehdot »

Palveluiden yleiset toimitusehdot.