5 keskeisintä GDPR-harhaa, -ylitulkintaa tai -väärinymmärrystä

Mistä ei ole kysymys?

Monet yritykset ovat edelleen epätietoisia siitä, mitä tietosuoja-asetus käytännössä heidän kohdallaan tarkoittaa. Koska aiheesta on kirjoitettu runsaasti, emme halua tässä kertoa lisää siitä mitä GDPR tarkoittaa. Sen sijaan haluamme kertoa, mitä GDPR ei tarkoita.