Älä häviä kauppoja tietosuojapuutteiden vuoksi

Toimittajien taustojen ennakkotarkastus on kasvanut viimeisten vuosien aikana.

Ilmiö on seurausta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksesta, jonka mukaan tilaaja saa käyttää ainoastaan sellaisia toimittajia, jotka toimivat asetuksen vaatimusten mukaisesti niin, että se on myös todennettavissa.

Näin tietosuojakelpoisuus on kasvanut yhdeksi toimittajan valintaperusteeksi.