Kuvaus organisaation tietosuojatoimenpiteistä

Rekisterinpitäjän asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietosuojavaatimusten toteuttamiseksi

Organisaatio on valinnut tietosuojavaatimusten toteuttamisen ratkaisuksi D-Fence Easy GDPR -palvelun.
Tällä sivulla avataan sertifikaatin omaavan organisaation henkilötietojen käsittelytoimia,
niiden lainmukaisuutta ja osoitusvelvollisuuden mukaista todennusta.

Vaatimuskohtaiset osiot tietosuojaperiaatteiden tehokkaan toteutuksen  todentamiseksi     

Tietosuojan toteutus on kuvattu alle osioittain, joka helpottaa ennakkotarkastusta tekevän toimijan työtä.
Easy GDPR -palvelun avulla organisaatio noudattaa myös sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita.