Tietosuojasta vastaavan verkkokoulutus

Tietosuojatoimenpiteiden toteuttaminen, hallinta ja osoitus

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa tietosuoja on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa.

Tämä verkkokoulutus antaa vahvan pohjan organisaation tietosuojasta vastaavalle henkilölle suoriutua annetusta tehtävästä tehokkaasti ja siten, että vaatimukset saadaan haltuun, toteutuksesta aiheutuu organisaatiolle mahdollisimman vähän ylimääräistä vaivaa ja kokonaisuus hyödynnetään kilpailukyvyn kasvattajana.