Tietosuojavastaava palveluna on varma

Varmista organisaatiosi GDPR vaatimusten mukaisuus vaivatta!

EU:n tietosuoja-asetus suosittelee nimeämään kaikkiin yrityksiin tietosuojavastaavan. Vaikka rekisterinpitäjällä itsellään on aina vastuu henkilörekisteristä, voi tietosuojavastaavan kaltainen resurssi organisaatiossa olla korvaamaton apu tietosuojan tason ylläpitämisessä, sekä mahdollisten poikkeustilanteiden selvittämisessä.

Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu asiantuntija-avun antaminen sekä organisaation henkilöstölle että organisaation johdolle tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet.

Tietosuojavastaavan toimii myös valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tästä johtuen organisaation on julkistettava tietosuojavastaavan yhteystiedot ja ilmoitettava ne valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaavan asema edellyttää riippumattomuutta, eli yrityksen johto ei saa asetuksen mukaan suorittaa vastaavan tehtäviä.

Mitä tietosuojavastaavan palveluun kuuluu?

  • Sisältää Easy GDPR Pro +Tietosuojavastuu.fi -palvelu + tietosuojavastaava palveluna
  • Aidosti tietosuojatyöt pois pöydältä ja enemmän aikaa tuottavaan työhön
  • Myös lisäpalveluna nykyisille asiakkaille jotka eivät aktiivisesti osaa tai ehdi hoitaa tietosuojaa
  • Proaktiivinen tietosuojan tilan ylläpito Easy GDPR –palvelulla ja asiakkaan kanssa
  • DPA sopimukset ja kumppaneiden tietosuojan tason tarkastaminen
  • Yhteyspisteenä rekisteröidyille, yhteistyökumppaneille sekä tarvittaessa valvontaviranomaiselle
  • Tarvittaessa hyödynnetään D-Fence osaajaverkostoa
  • Raportointi asiakkaalle sovitulla syklillä
  • Uutta: hybridimalli, joka uuden Easy GDPR-palvelun kanssa sopii useimmille

Tietosuojavastaavan palvelun hyödyt

Riskienhallinta

Organisaation tietosuojan vaatimuksenmukaisuus on aina todennettavissa.

Varmuus

Ulkopuolinen tietosuojavastaava ehkäisee eturistiriidat ja tuo uutta näkökulmaa toimitapoihin.

Alihankkijat

DPA -sopimukset ja muut vaatimukset kuntoon ulkoistuskumppaneiden kanssa, kuten asetus vaatii.

Yhteyspiste

Tietopyyntöjen ja viranomaisyhteistyön mahdollistaminen osaavasti ja vaivattomasti.

Palautteita

Mitä asiakkaat sanovat palveluistamme?

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field