Palvelu tietosuojan osoittamiseen ja ulkoistuksiin liittyvien dokumenttien hallintaan

Tietosuojavastuu -palvelu on vaivaton tapa hoitaa tietosuoja-asetuksen vaatimat henkilötietojen ulkoistustapauksissa edellyttämät velvollisuudet kerralla kuntoon. Näitä velvollisuuksia määrittää asetuksen artikla 28, tiivistettynä kyse on siitä että rekisterinpitäjä (tilaaja) saa käyttää ainoastaan GDPR-kelpoisia henkilötietojen käsittelijöitä (toimittajia), osapuolten kesken on tehtävä sopimus henkilötietojen käsittelystä ja tilaajan on annettava kirjalliset ohjeet toimittajalle.

Katso selvitysvideo tästä  >>

 

Henkilötietojen käsittelijää koskeva sääntely koskee esimerkiksi seuraavia palveluntarjoajia:

  • IT-palveluntarjoajat, ohjelmistojen integroijat, kyberturvallisuusyritykset ja IT-konsulttiyritykset, joilla on pääsy rekisterinpitäjän henkilötietoihin.
  • Terveydenhuollon laboratorio, joka käsittelee näytteitä rekisterinpitäjän lukuun.
  • Markkinointi- ja viestintätoimistot, jotka käsittelevät henkilötietoja asiakkaidensa puolesta.
  • Yleisemmin kaikki organisaatiot, joiden tarjoamiin palveluihin sisältyy henkilötietojen käsittelyä toisen organisaation puolesta.
  • Myös julkista viranomaista tai järjestöä voidaan pitää henkilötietojen käsittelijänä.
    (Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto)

 

Kelpoisuus, sopimus ja ohjeistus

Palvelun avulla voit tarkistaa toimittajien GDPR-kelpoisuuden sekä hallita sähköisesti ulkoistuksiin liittyvät sopimukset sekä ohjeistukset. Tietosuojavastuu.fi -kumppanina osoitat myös, että yrityksesi toimii vastuullisesti ja tietosuojalain mukaisesti. Vastuullisuus on yksi kasvavista luottamusindikaattoreista.

Rekisterinpitäjä

Jos olet rekisterinpitäjä (tilaaja), tietosuojavastuu.fi -palvelu kertoo että toimittajasi on toteuttanut asetuksen mukaiset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä ja on näin GDPR-kelpoinen.

Henkilötietojen käsittelijä

Jos olet henkilötietojen käsittelijä (toimittaja), voit palvelun avulla julkaista oman GDPR-kelpoisuutesi ja näin osoittaa, että olet luotettava toimija ja hyödyntää tätä kaikessa omassa viestinnässäsi.

Ajan, vaivan ja rahan säästöä

Tietosuojavastuu.fi -palvelulla sekä tilaaja että toimittaja säästävät aikaa ja vaivaa. GDPR-kelpoisuus on helposti julkaistavissa ja todennettavissa, ulkoistuksiin liittyvien vaatimusten mukaiset sopimukset ja ohjeistukset helposti toteutettavissa, hyväksyttävissä sekä hallinnoitavissa. Kaikki tarvittava yhdessä ja samassa paikassa.

Käyttöönotto

Ilmoitatte vain kumppaneillenne, että teidän on pystyttävä todentamaan heidän vaatimuksenmukaisuutensa ja heidän on liityttävä Tietosuojavastuu.fi -kumppaniksi.

Vuosikustannus on ainoastaan 124,00 euroa + Alv.

Ilmoitukseen löytyy valmiiksi suunniteltu sisältö täältä:
https://www.d-fence.fi/tsvaatimus

Lataa Tietosuojavastuu-kuvake tästä  >>

Tietosuojavastuu palvelun käyttöohje  >>