Johdonmukainen tietoturvan johtaminen edellyttää mittareita ja niiden tuottamien tulosten jatkuvaa analysointia. Tietoturvassa puhutaan nyt tiedon ja tapahtumien hallinnasta, eli SIEM:istä (security information and event management).

Katakri-, pci dss tai ISO 27001 sertifiointien yhteydessä tapahtuvan dokumentoinnin lisäksi käytännön toimenpiteitä ohjaamaan tarvitaan erilaisia mittareita, työkaluja ja raportteja.

S.T.A. valvonta ja auditointi

Palvelu tarkistaa määräajoin verkkotunnukselle määritellyt sähköpostijärjestelmän yhteyskäytännöt ja luo tekemistään testeistä tarkan raportin. Raportti toimii hyvänä mittarina ja mahdollistaa poikkeamien välittömän löytymisen lisäksi myös niiden ennaltaehkäisyä.

Tietoturvasta kilpailuetua

Monet yritykset hyödyntävät D-Fence palveluita omassa markkinointiviestinnässään erottautuen näin omalla toimintasektorillaan tietoturvalliseksi toimijaksi sekä kasvavasti myös yrityksen riskienhallinta- ja jatkuvuussuunnitelmassa »