Verkon haittaliikenteen kohtaaminen aiheuttaa kaikille yrityksille niin välittömiä kuin mahdollisia välillisiä kustannuksia. Välittömiä kustannuksia ovat erilaiset piilokulut menetetyn työajan puitteissa ja välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi läpi päässeen haittaohjelman tai verkkohyökkäyksen aiheuttamat kustannukset tai pahimmassa tapauksessa verkkorikollisten haltuun joutuneet kriittiset tiedot tai omaisuus.

Kaikissa tavaroiden ja palveluiden hankkimisessa pätee seuraava yhtälö:

Hankintahinta
+  Käyttökustannus
=  Kokonaiskustannus

Jossa hankintahinta on tuotteen/palvelun osto- tai kuukausimaksu, käyttökustannus kyseisen ratkaisun käyttämisestä aiheutuva suora/epäsuora kulu jotka yhdessä muodostavat ratkaisun kokonaiskustannuksen. Haittaliikenteestä aiheutuva välitön käyttökustannus on esim. roskapostikansio ja sen tarkistaminen.

Edullinen vai näennäisedullinen?

Tuleeko hankintahinnaltaan edullinen ratkaisu kokonaiskustannuksiltaan myös edulliseksi? Eli hankitaanko näennäisedullisuutta vai todellisia kustannuksia ja millainen painoarvo annetaan laadulle? Kohottaako hankittava ratkaisu yrityksen tietoturvatasoa kokonaisuutena?

Palveluympäristö on yrityksille ja hankintoja miettiville haastava. Kokonaisuus helposti hämärtyy ja edullinen hankintahinta saattaakin johtaa ei-toivottuun tavoitetilaan, todellisista kokonaiskustannuksista puhumattakaan.

Joka tapauksessa tietoturvaratkaisut on hyvä valita siten, että ne aina tukevat yrityksen liiketoimintaa, kohottavat kokonaistietoturvatasoa ja parantavat riskienhallintaa.

Talouselämä-lehdessä 36/2011 oli artikkeli, joka antaa hyvän muistilistan esimerkiksi kilpailuttamiseen.

Millaisia välittömiä kuluja esimerkiksi työaikamenetykset käytännössä ovat? Kululaskuri »