Toimitusehdot ja tietosuoja

Tietosuojaselosteet  »

S.T.A. Palveluehdot 

Easy GDPR Palveluehdot 

Tietosuojan verkkokurssi Palveluehdot 

Tietosuojavastuu Palveluehdot 

Viestikanava Palveluehdot  

 

Email Security (eSec) sähköpostiviestinnän turvapalvelun ehdot

1. Asiakas antaa D-Fence Oy:lle oikeuden tarkastaa koneellisesti sähköpostiviestien rakennetta ja tarvittaessa pysäyttää saapuvat viruksia tai haittaohjelmia sisältävät sähköpostiviestit liitetiedostoineen sekä käsitellä viestejä roskapostiviesteinä. Sähköpostin sisältöön ja liitteisiin puututaan täysin automatisoidusti, kuitenkaan vaarantamatta viestien luottamuksellisuutta. Asiakas vastaa siitä, että se on sopinut työntekijöidensä kanssa virustorjunta- ja roskapostien torjunnasta myös heidän yksityisten viestiensä osalta. Rekisterinpitäjä on asiakas ja henkilötietojen käsittelijä D-Fence Oy. Tietosuojakäytännöt »

2. Torjuntapalvelu ei täysin poista mahdollisuutta siitä, ettei sähköpostiliikenteen ja muun tietoliikenteen joukossa voisi päästä viruksia tai muita haitallisia ohjelmia tietoverkkoon tai työasemaan. On myös mahdollista, että roskapostien torjunta merkitsee toivottuja sähköpostiviestejä roskapostiviesteiksi tai päästää läpi roskapostiviestejä torjunnasta huolimatta.

3. Palvelu on aina verkkotunnus, eli domain – kohtainen ja sen kytkeminen vaatii oman domainin. D-Fence Oy ei veloita koekäytöstä palvelu-, tai kytkentämaksua. Jotkut ISP:t/internet-operaattorit saattavat veloittaa palveluiden kytkennästä kytkentämaksun.

4. Palvelu kytketään MX tietueiden (MX record) määrityksellä siten, että koko verkkotunnuksen SMTP liikenne kulkee D-Fence torjuntaklustereiden kautta. Kun MX:t on määritelty D-Fencelle, tietoturvasyiden vuoksi niitä ei kannata muuttaa ohjaamaan postia minnekään muualle D-Fence torjuntapalvelimien ulkopuolelle ilman erillistä ilmoitusta ensin D-Fencelle osoitteeseen info (at) d-Fence.fi

5. Sähköpostiliikenteen turvapalvelut suojaavat kaiken määritellylle domainille palveluiden kautta ohjautuvan saapuvan sähköpostiliikenteen. MX tietueisiin ei saa kytkennän jälkeen tehdä muutoksia ilman ilmoitusta D-Fencelle (ks. edellinen kohta 4).

6. Virustorjunta voi löytää viruksia vain salaamattomista/kryptaamattomista viesteistä ja niiden liitetiedostoista sekä pakattujen liitetiedostojen vain tunnetuimmilla ja yleisimmillä pakkausohjelmilla pakatuista liitetiedostoista.

7. Kun virustorjunta löytää asiakkaalle saapuvasta sähköpostiviestistä tai sen liitteestä viruksen, asiakkaalle lähetetty sähköpostiviesti pysäytetään. Pysäytettyjä sähköpostiviestejä ei toimiteta edelleen eikä varastoida, vaan ne rejektoidaan takaisin kyseistä postia välittävälle palvelimelle ja sitä kautta viestin oikealle lähettäjälle saapuu tieto siitä, että viestin kulku on pysäytetty.

8. D-Fence Oy ei vastaa välillisistä eikä välittömistä haitoista tai vahingosta, joita voi aiheutua tiedonkulun viiveiden tai poistetun tiedon katoamisen vuoksi. D-Fence Oy ei vastaa myöskään niistä välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita voi aiheutua, mikäli tarkistuksesta huolimatta sähköpostiliikenteessä pääsee läpi viruksia tai muita haitallisia ohjelmia, olivatpa ne jo tunnettuja ja/tai tiedossa olevia tai ennalta tuntemattomia. Kaikissa tapauksissa mahdolliset korvaukset rajoittuvat kyseisen asiakkaan yhden kuukauden palvelumaksun suuruiseen summaan.

D-Fence palveluiden käyttäjäasiakkaat sitoutuvat 24 kuukauden ajan palveluiden irtikytkennästä lukien olemaan suoraan tai välillisesti tuottamatta D-Fence palveluiden kaltaisia palveluita palveluntarjoajan muodossa ilman D-Fence Oy:n lupaa.

9. Asiakkaan hyväksynnän jälkeen palvelusopimukset ovat voimassa tilausvahvistuksen mukaisesti. Irtisanomisaika alle 12 kuukauden asiakkuuksissa on 1 laskutusperiodi / 1kk. Yli 12 kuukauden jatkuneissa asiakkuuksissa irtisanomisaika on 6 laskutusperiodia / 6 kuukautta.

Huom:

Irtisanominen tulee suorittaa aina kirjallisesti asiakkaan itsensä toimesta otsikolla ”irtisanomisilmoitus”  osoitteeseen info @ d-fence.fi. Irtisanomista ei voida tietosuojatekijöistä johtuen ottaa vastaan mitenkään muuten, toisen toimesta tai muuhun osoitteeseen. MX tietueita EI SAA mennä muuttamaan ilman erillistä ilmoitusta ensin D-Fencelle, muuten on vaarana postien katoamisia ja mahdollisia tietoturvaongelmia.

Mikäli MX tietueet kuitenkin käännetään näiden palveluehtojen vastaisesti, ei D-Fence Oy ole vastuussa mistään asiakkaan postiliikenteeseen ja/tai tietoturvaan kohdistuvista ongelmista.

10. D-Fence Oy:llä on oikeus sulkea palvelu välittömästi, mikäli asiakkaan maksukäyttäytyminen niin edellyttää, asiakas antaa vääriä tietoja palvelun tarjoajalle tai jos asiakkaan domainia käytetään teleliikennelain vastaiseen toimintaan.

11. D-Fence palveluita ei saa käyttää sähköpostijärjestelmien testaamiseen. Myös erilaiset spammien läpiyrityskokeilut ovat kiellettyjä. Spammitestaus »

12. D-Fence Oy:llä on salassapitovelvollisuus kaikesta asiakasyritykseen liittyvästä tiedosta.

13. D-Fence Oy varaa oikeuden muuttaa palveluiden toimintatapaa, kuvausta tai erityisehtoja. Ottamalla palvelut käyttöön asiakas hyväksyy nämä ehdot.

 

Muiden palveluiden toimitusehdot

Tietosuojaselosteet  »

S.T.A. Palveluehdot »  

Easy GDPR Palveluehdot »

Tietosuojavastuu Palveluehdot »

Tietosuojan verkkokurssi Palveluehdot »

GDPR Business Concept Palveluehdot »