Artikla 28 mukainen todennusvaatimus toimittajille

Kopioi allaoleva sisältö, muokkaa ja julkaise verkkosivuillasi tai toimita se alihankkijoillesi

 

 

Tietosuojavastuu.fi –kumppanuus

(Yrityksenne nimi) rohkaisee / velvoittaa alihankkijansa sekä heidän alihankintakumppaninsa liittymään tietosuojavastuu.fi -kumppaniksi.

Tietosuojavastuu.fi -kumppanuutta odotetaan kaikilta EU- alueella toimivilta tahoilta ja se perustuu EU tietosuoja-asetuksen artiklaan 28.

Miksi tietosuojavastuu.fi?

Tietosuojavastuu.fi -kumppanuus on yritykselle helppo ja edullinen tapa osoittaa tietosuojavelvoitteiden olevan kunnossa. Palvelussa julkaistaan yrityksen tietosuoja-asetuksen vaatimien dokumenttien olemassaolo ja ne todennetaan palvelua ylläpitävän D-Fence Oy:n toimesta.

Tietosuojavastuu.fi -kelpoisuusraportti tarkistaa seuraavat kohteet ja raportoi niiden statuksen:

 

Yrityksen nimi: Oy Yritys Ab
Y-tunnus: 1234567-8
Viimeisin päivitys: 2021-09-19 13:25:16
Seloste käsittelytoimista: Tehty
Tietovirtakuvaukset: Tehty
Tietoturvarikkomuksen hallintaprosessi: Tehty
Tietotilinpäätös: Tehty
Tietosuojaselosteet: Linkki tietosuojaselosteisiin

 

Tietosuojavastuu.fi -kumppaniksi liitytään osoitteessa www.tietosuojavastuu.fi

Miksi toimimme näin?

Haluamme varmistaa, että sopimuskumppanimme sekä heidän alihankkijansa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteet.

Toimintamallin tarkoituksena on minimoida hallinnollisia- ja maineriskejä, edistää reilua kilpailua sekä kohottaa kansallista kilpailukykyä.

Lataa Tietosuojavastuu-kuvake tästä  >>