Tietosuojakoulutus verkkokurssi

137,00  + Alv 24%

Miten vaatimustenmukainen toiminta toteutetaan yrityksen arjessa sekä missä tietosuojaa hyödynnetään?

Tämä tietosuojakoulutus tarjoaa joustavasti erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille standardoidun koulutuksen, jonka avulla yritys voi osoittaa henkilöstönsä olevan ajan tasalla tietosuojasääntelyn asettamista vaatimuksista. Koulutuksen sisältö antaa valmiudet sekä johdolle että henkilötietoja käsitteleville toimihenkilöille.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (General DataProtection Regulation, GDPR) myötä jokaisella yrityksellä on vastuu ja velvollisuus kouluttaa henkilöstöään tietosuojan osalta.

Yrityksen tietosuojakoulutus:

  • nopea ja helposti omaksuttava koulutus
  • käytännön esimerkkejä yrityksen arjessa käytettäväksi
  • suorituksesta saa todistuksen, jonka perusteella osoitusvelvollisuutta voidaan todentaa

Tietosuojakoulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä henkilörekistereiden kanssa tai käsittelevät henkilötietoja. Näitä ovat esim. hallinto, asiakaspalvelu, markkinointi, myynti, HR-henkilöstö, taloushallinto, tai hoitohenkilökunta. Johtoa ja vastuuhenkilöitä unohtamatta.

Kuoulutuksen avulla on mahdollista saattaa koko henkilökunnan tietosuojaosaaminen asetuksen vaatimalle tasolle ja osoittaa koulutusvelvollisuus täytetyksi.

Käytännönläheisten esimerkkien kautta opittuja taitoja pystytään myös hyödyntämään yrityksen liiketoiminnassa. Näin tietosuojavaatimukset on mahdollista kääntää yritykselle kilpailueduksi.

Tilaa verkkokaupasta tarvitsemasi määrä verkkokursseja, lähetämme sinulle 24h sisällä pääsyn verkkokurssijärjestelmään.