Kopioi, muokkaa ja liitä


Osapuolet sitoutuvat noudattamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, käsittelemään kaikkea tallennettua ja siirrettävää tietoa huolellisesti ja asiaankuuluvia turvallisia prosesseja käyttäen. Työntekijällä on vaitiolovelvollisuus kaikissa työnantajaan ja työnantajan sidosryhmiin liittyvissä asioissa.

Työntekijä antaa oikeuden käsitellä henkilötietojaan työsuhteen ylläpitämiseen liittyvissä toiminnoissa. Työntekijän tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, jos se on liiketoiminnan vuoksi välttämätöntä. Tällöin työnantajalla ja kolmannella osapuolella on voimassa oleva tietosuojalain mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Yritys Oy:llä on oikeus katsoa työhön liittyvät sähköpostit ja sähköpostiosoitetta saa käyttää vain työhön liittyvään viestintään.