Kyberuhkien kohtaaminen

Kaikki yritykset joutuvat kohtaamaan jatkuvasti muuttuvat verkon uhat erilaisilla suodatus- ja torjuntamekanismeilla. Yritykset valitsevat itselleen valintahetkellä sopivimmalta tuntuvan ratkaisun. Valinnat painottuvat erilaisiin perusteisiin, aina koetun tarpeen mukaan.
 
Yleisimmät valintaperusteet ovat tietoturvan, liiketoiminnan tai hankintahinnan näkökulmasta tapahtuvat valinnat.

Haittaliikenteen suodattaminen ja torjuminen

Yleisin ratkaisu haittaliikenteen kohtaamiseen on ns. ”Inbox – Spambox” – ratkaisu: siinä suodatus lajittelee saapuvat sähköpostit ”saapuneet” – ja ”roskaposti”- kansioihin, joita loppukäyttäjät sitten viime kädessä kontrolloivat.

Millaisia haasteita ”Inbox – Spambox – ratkaisu yritykselle tuo?

Toimintaperiaate luo yritykselle ja sen tietoturvalle kaksi välitöntä uhkaa:

  1. Lopullinen vastuu haittaliikenteen käsittelystä siirtyy ainakin osittain loppukäyttäjälle. Millaisia tietoturva- ja riskienhallintahaasteita tämä voi yritykselle luoda?

  2. Näiden suodatusratkaisujen "helmasynti" on ns. False Positive, eli hyötypostien virhetulkinnat ja niiden päätyminen roskapostikansioon. Mitä uhkia postien mahdollinen "hukkuminen" voi yritykselle tuoda?

Haittaliikenteen käsittely myös aiheuttaa yritykselle välittömiä käyttökustannuksia menetetyn työajan muodossa. Keskipalkan mukaan laskettuna jo yhden minuutin päivittäinen ylimääräinen työ maksaa yritykselle noin 10,00 euroa / toimihenkilö / kuukausi.

Inbox - Spambox - vapautus (karanteeni) - ratkaisu

Markkinoilla on myös ratkaisu, joka tuo edellisten uhkien lisäksi kaksi uutta uhkaa lisää. Tämä perustuu suodatusmallin yhteen keskeiseen ominaisuuteen: "vapautus"-toimintoon.

  1. Suodatusratkaisu siirtää haitalliseksi luokittelemansa postin karanteeniin ja lähettää tästä ilmoituksen postin lähettäjälle. Samalla lähettäjä saa linkin, josta hän pääsee www- käyttöliittymän kautta "vapauttamaan” postinsa. Näin viestiliikennettä pääsee hallitsemaan myös lähettäjä. Voiko tästä seurata yritykselle tietoturvauhkia?
  2. Koneellisten lähetysten, kuten esim. matkalippuvahvistusten päätyminen karanteeniin aiheuttaa potentiaalisia ongelmia ja lisätyötä IT osastolle, kone kun ei osaa mennä vapauttelemaan karanteeniin päätyneitä postejaan.

Mikä on tietoturvaratkaisuiden tavoite yrityksessänne?

Onko tietoturva integroitu osaksi yrityksen toimintasuunnitelmaa ja onko valittu ennaltaehkäisevä toimintamalli vai hankitaanko ratkaisut aina kulloisenkin välittömän tarpeen mukaan?

Onko yrityksellä tällä hetkellä tai voiko sillä olla tulevaisuudessa asiakkuuksia, joissa on mahdollisia sopimusteknisiä vaatimuksia esimerkiksi sähköpostiviestien tietoturvan suhteen? (miten tietoa liikutetaan, kenellä on siihen pääsy, miten sen kulkua suojataan ja miten tämä kaikki tarvittaessa dokumentoidaan jos sellaista joku vaatii, esim. auditointien yhteydessä).

Yhtenä tavoitetilana voisi pitää liiketoimintaa: valittujen tietoturvaratkaisujen pitäisi olla mahdollisimman dynaamisia ja liiketoimintaa tehostavia sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä. Turvatasosta tinkimättä ja samalla kustannustehokkaasti.

Optimaalisessa tilanteessa yritys tekee tietoturvasta itselleen kilpailuedun: asiakkuusneuvotteluissa yritys tuo esiin miten se suojaa tietoa ja erottuu näin kilpailijoistaan. Valituilla tietoturvaratkaisuilla on monenlaisia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia.

D-Fence vastaa haasteeseen: Laadultaan tunnettu Email Security

D-Fence Email Security sähköpostiviestinnän turvapalvelu on kehitetty nimenomaan yrityskäyttöön ja vastaa jatkuvasti muuttuvaan uhkaympäristöhaasteeseen: se kohottaa tietoturvatasoa kokonaisuutena, parantaa kilpailukykyä ja on kokonaiskustannuksiltaan taloudellinen.

D-Fence Email Securityn palveluominaisuudet eroavat keskeisesti markkinoiden yleisimmästä haittaliikenteen suodatusratkaisusta, ”inbox – Spambox” – suodatuksesta. D-Fence ratkaisee ongelman eikä siirrä sitä loppukäyttäjärajapintaan.

Loppukäyttäjille tulee hyötyposti ja haittaliikenne torjutaan kokonaan. Lopputulos perustuu D-Fencen käyttämien teknologioiden ainutlaatuiseen toiminnalliseen yhdistämiseen sekä aktiiviseen asiakaspalvelukonseptiin.

Juuri tämä ominaisuus sekä kohottaa tietoturvatasoa että poistaa käyttökustannukset kokonaan. Ominaisuuden seurauksena D-Fence on samalla sekä markkinoiden laadukkain että kokonaistaloudellisin ratkaisu. Jatkuva tutkimus- ja ohjelmistokehitys varmistaa, että me olemme sitä tulevaisuudessakin. 

D-Fence - Makes sense!