Whistle Blow - ilmoituskanava

50 -249 henkeä työllistävät organisaatiot, Whistle Blow siirtymäaika päättyy 17.12.2023

Seuraavat toiminnot on oltava valmiina 17.12.2023 mennessä.

 • YT-neuvottelut
 • Tietovirtakuvaus
 • Tasapainotesti
 • Vaikutustenarviointi (DPIA)
 • Tietosuojaseloste
 • Ilmoitusten käsittelijöiden koulutus
 • Sisäinen ilmoituskanava käytössä
 • Ilmoituskanavasta tiedottaminen henkilöstölle ja sidosryhmille 

D-Fenceltä saat näistä kaikki avaimet käteen periaatteella paitsi YT-neuvotteluja. 

Lataa opas

Mikä on whistle blowing ja miten se liittyy yrityksesi tietosuojaan?

EU-direktiivi velvoittaa tietynlaisia organisaatioita toteuttamaan ”Whistle blowing”- eli sisäisen ilmoituskanavan omalle henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille. Mikä tämä oikein on ja mitä se velvoittaa yritykseltä? Mitä voi tapahtua jos yritys ei toimi lain velvoittamalla tavalla?

Maksuttoman oppaan avulla saat myös vastauksia kysymyksiin, kuten:

-Miten Whistle Blow vaikuttaa tietosuojaan?

-Mistä ilmoituskanavassa on kyse?

-Mitkä ovat viestikanavan keskeiset vaatimukset?

-Viestikanavan käyttöönoton aikataulu

-Yleisimmät Whistle Blow harhaluulot

Form 441879865 to be rendered here.

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanavapalvelu

EU-direktiivi velvoittaa tietynlaisia, alla tarkemmin kuvattuja ja -aikataulutettuja organisaatioita toteuttamaan ”Whistle blowing”- eli sisäisen ilmoituskanavan omalle henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille. Velvoite liittyy ilmoittajansuojelulakiin, joka astui voimaan 01.01.2023.

Velvoite koskee mm. seuraavia toimijoita:

 • Yksityisen sektorin organisaatiot joissa on vähintään 50 työntekijää.
 • Valtionhallinto, alue- ja maakuntahallinto, kunnat ja muut julkisoikeudelliset oikeushenkilöt

Ilmoittajansuojelulaki

Astui voimaan 01.01.2023

 • 250 henkeä tai enemmän työllistävät organisaatiot

17.12.2023 mennessä

50 -249 henkeä työllistävät organisaatiot

Ilmoituskanava on oltava käytössä ja toimintoon valjastettu henkilöstö koulutettuna edellä kuvattuihin määräpäiviin mennessä. Ensimmäisellä vaiheella oli kolmen kuukauden siirtymäaika, eli ilmoituskanava tuli olla käytössä viimeistään 31.03.2023.

Direktiivin tarkoitus

Direktiivin tarkoituksena on whistleblowereiden, eli ilmoittajien suojeleminen vastatoimilta. Kuten syrjinnältä tai muilta kostotoimenpiteiltä.

Suojelua nauttivien piiri on laaja. Siihen sisältyvät nykyiset ja entiset työntekijät, vapaaehtoiset ja harjoittelijat, alihankintaketjussa toimivien yritysten työntekijät, yrityksen hallintoelimissä toimivat sekä myös osakkeenomistajat.

Ilmoituskanavan käyttötarkoitus

Sisäisen ilmoituskanavan tarkoitus on mahdollistaa väylä väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiselle joko omalla nimellä tai anonyymisti. Ilmoituskanavassa on mm. seuraavia toimintoja:

Ilmoitusten vastaanotto

Vastaus ilmoittajalle

Ilmoitusten arviointi

Ilmoitusten käsittely

Yhteenveto

Tallennus ja raportointi

D-Fence Viestikanavalla vastaat vaatimuksiin

Toimiva palvelu

Viestikanava -palvelu sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet ilmoitusten tekemiseen, hallintaan sekä jatkokäsittelyyn lain vaatimuksen mukaisesti.

Jatkokeskustelu on mahdollista myös anonyymien ilmoittajien kanssa.

Tietoturvallinen

Palvelu tuotetaan ISO 27001 sertifioidussa konesalissa Espoossa, Suomessa.

Palveluntuottaja D-Fence Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus tietoturva-palveluiden tuottamisesta.

Tietosuoja

Ilmoituskanava on toteutettu sisäänrakennettujen GDPR -vaatimusten mukaisesti ja toiminnallisuuden käyttöönototosta seuraavat tietosuojatoimenpiteet huomioiden.

Asiantuntijatuki

Tavoitettava ja asiantunteva tuki on käytössäsi puhelimitse ja sähköpostitse.

Tiedonsaanti on johdolle osa riskienhallintaa

Väärinkäytökset ja turvallisuutta uhkaavat toiminnot ovat kasvava osa organisaatioiden arkea. Viestikanava on keino saada riskejä paremmin haltuun ja varmistaa, että tieto tavoittaa oikeat ihmiset, oiekassa ajassa ja ongelmia päästään ratkomaan välittömästi.

Ilmoituskanavaa voi lähestyä hallinnollisena pakkona, mutta oikein viestittynä se tukee riskienhallintaprosesseja, ennaltaehkäisee ongelmia sekä säästää aikaa, rahaa ja hermoja

Palautteita

Mitä asiakkaat sanovat palveluistamme?

Asiakkaitamme

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field