D-Fencen monikerroksinen virustorjuntapalvelu estää kaikkien sähköpostivirusten ja haittaohjelmien pääsyn asiakkaan työasemiin. Torjunta pysäyttää virukset, madot ja vakoiluohjelmat jo ennen asiakkaan omaa sisäverkkoa – postin kulkiessa Suomen runkoverkossa.

Nykyaikainen tietoturva rakentuu monesta eri tasosta: Työasema- ja palvelintasolla toimivien reaktiivisten torjuntaohjelmistojen lisäksi D-Fencen proaktiivinen, ennaltaehkäisevä palveluratkaisu kohottaa tietoturvaa ja varmistaa yrityksen toimintaedellytykset jatkuvasti muuttuvassa verkkouhkaympäristössä.

Sähköposti liitetiedostoineen tarkistetaan usealla erillisellä torjuntajärjestelmällä, viruksia ja/tai vakoiluohjelmia sisältävät postit pysäytetään kokonaan. Tästä menee erillinen ilmoitus virusviestin oikealle lähettäjälle. Ilmoitusta ei lähetetä viestin headeritietojen mukaan, vaan viesti rejektoidaan takaisin kyseistä viestiä välittävälle palvelimelle. Näin vältytään ns. turhilta bounceilta, jotka kuormittavat verkkoa.

Keskeiset hyödyt:

  • Usean eri torjuntajärjestelmän mukanaan tuoma erittäin korkea torjuntataso
  • Torjuu myös tuntemattomat virukset (heuristinen järjestelmä)
  • D-Fencen manuaalinen verkkouhkien valvonta ja niihin reagoiminen
  • Matkapuhelimen sähköpostivirusturva
  • Vaivaton käyttöönotto
  • Tarkka raportointi
  • Pysäyttää matojen ja virusten lisäksi troijalaiset, exploit – koodit, html skriptit ja muut haitta- ja  vakoiluohjelmat
  • Aktiivinen Asiakaspalvelu

Yhdellä, keskitetyllä palveluratkaisulla asiakas suojaa kaiken sähköpostiliikenteen, käyttäjät ja työasemat. Palvelu suojaa myös kannettavat ja mobiilit päätelaitteet, jotka ovatkin alan eri asiantuntijoiden mukaan kasvavin riskiryhmä.

Postien tarkastaminen vie aikaa liitetiedoston koosta riippuen 0,4 – 1,2 sekuntia. Virustorjuntapalvelu on käyttäjälle siis täysin läpinäkyvä, on aina päällä ja sen käyttöönotto on helppoa.

Varmennuspalvelu

Tilanteessa, jossa asiakkaan postipalvelin ei pysty vastaanottamaan posteja, postit menevät D-Fencen jonopalvelimelle. Näin arvokkaat sähköpostit eivät pääse häviämään vaan vastaanottavan palvelimen tullessa kuntoon jonopalvelin lähettää postit. Postit säilyvät jonopalvelimella max. 10 päivää.

Liikenteen salaus

D-Fence:n palvelut tukevat TLS salausta sekä sähköpostia lähetettäessä että vastaanotettaessa varmistaen että sähköpostin siirto on mahdollisuuksien mukaan suojattu.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lähettävä- ja vastaanottava palvelin tukevat TLS-salausta ja ovat configuroituja sitä käyttämään, on viestin välitys kokonaisuudessaan salattua.

D-Fence palveluehdot »