Whistle Blowing
verkkokoulutus

Sisäisen ilmoituskanavan perustaminen ja ilmoitusten käsittely

Kuinka täyttää uuden ilmoittajansuojelulain velvoitteet, sisäisen ilmoituskanavan toteuttaminen sekä ilmoituskanavan käyttöön liittyvät tietosuojavaatimukset?

Tämä verkkokoulutus lähestyy aihetta käytännön asioiden, eli sisäisen ilmoituskanavan käyttöönoton ja ilmoitusten käsittelyn näkökulmasta.

Koulutus antaa askelmerkit myös henkilötietojen suojaa koskeviin tietosuojavaatimuksiin.

Kenelle verkkokoulutus on tarkoitettu?

Whistleblowing verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille, joita kanavaan liittyvä ilmoittajansuojelulaki koskee sekä niille, jotka haluavat sellaisen vapaaehtoisesti ottaa käyttöön.

Tästä koulutuksesta osallistujat saavat selkeän tietopaketin ja ohjeet ilmoittajansuojelulain asettamien vaatimusten täyttämisestä organisaation toiminnassa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille vähintään 50 henkilöä työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille sekä kaikille vapaaehtoisesti ilmoituskanavan perustaneille ja perustaville toimijoille.

Esimerkiksi

  • organisaatioiden johdolle
  • sisäisessä tarkastuksessa työskenteleville
  • henkilöstöhallinnolle

Verkkokkoulutuksen hinta: 178,00 euroa/kpl. Hintaan lisätään alv. Koulutus on myös saatavana oppia.fi -palvelussa >>

Whistle Blowing verkkokoulutus:

Nopea ja helposti omaksuttava koulutus

ilmoituskanavan perustamiseen liittyvät vaatimukset

Perustamiseen liittyvät tietosuojatoimenpiteet

Ilmoitusten käsittely

Palautteita

Mitä asiakkaat sanovat palveluistamme?

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä tietosuoja-asiantuntijaan!

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field