Käytännössä kaikille yrityksille kertyy henkilörekistereitä, alla muutamia esimerkkejä.

Henkilörekistereitä:

 • asiakasrekisteri
 • henkilöstörekisteri
 • työvuorolistat
 • sidosryhmärekisteri
 • tietojärjestelmien käyttäjärekisterit
 • vierailijat
 • kulunvalvontarekisteri
 • kameravalvontarekisteri
 • kuitattavien asioiden rekisterit (esim. avaimet, autot)
 • todelliset edunsaajat – rekisteri Tee testi!

Tietojärjestelmiä:

 • asiakashallinta (CRM)
 • taloushallinto
 • markkinointi (uutiskirje)
 • sähköpostipalvelin
 • työasemat ja niihin tallennettava henkilötieto (esim. Excel-/Word-listat)
 • manuaalinen materiaali (paperi jne)
 • paikalliset palvelimet
 • pilvipalvelut
 • muut dokumentinhallintajärjestelmät

Tietosuojavaatimukset haltuun

Valmis jäsennelty keokonaisuus yhdessä valmiiden, muokattavien dokumenttipohjien kanssa mahdollistavat osoitusvelvollisuuden turvallisen täyttymisen sekä ylläpidon.

 

Helposti, kustannustehokkaasti ja lisäten samalla kilpailukykyäsi.

 • Valmiit, muokattavat pohjat
 • Kattava kokonaiskehys
 • Asiantunteva tuki