Miten kameravalvonta liittyy henkilötietoihin?

EU:n tietosuoja-asetus, eli GDPR, astui voimaan 25.05.2018 jase koskee kaikkia yrityksiä – myös “yhden miehen/naisen” –
yrityksiä. Asetusta sovelletaan siis sinunkin yrityksesi
toimintaan. Tietosuoja-asetuksessa huomioidaan kaikkien
henkilötietojen käsittely, myös tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos henkilö on niistä tunnistettavissa.

Oppaan avulla saat vastauksia asioihin, kuten:

Mitä tietosuojatoimenpiteitä tulee huomioida ennen kameravalvonnan aloittamista?
Tietosuoja ja vastuullisuus
Yleisimmät GDPR-harhaluulot
Mitä on tietosuojadokumentaatio?
Mitä tietosuojapuutteista voi seurata?

Jätä sähköpostiosoitteesi

Form 440750341 to be rendered here.