Usein kysytyt kysymykset

Klikkaa kysymystä niin saat siihen vastauksen.

Loppukäyttäjien tekemien virhepainallusten mahdollisuus minimoituu. Mitään muutoksia työasemiin tai asetuksiin ei tule. Postin kulkuun torjuntapalvelu skannauksineen tuo noin 0,4 - 1,5 sekunnin viiveen.

Käytännössä se on siis täysin läpinäkyvä. Voit lähettää ja vastaanottaa viestejä aivan kuten ennenkin - mutta turvallisesti.

Näin D-Fence eSec palvelu kohottaa tietoturvatasoa kokonaisuutena, parantaa kilpailukykyä ja tuo kokonaiskustannussäästöjä.

Käytettävästä sähköpostijärjestelmästä riippumatta kohdattavat uhat ovat samat. D-Fence eSec turvaa myös loppukäyttäjien tekemiltä virheiltä sekä suojaa yritystä verkkorikollisuudelta.

Näin D-Fence eSec nostaa tietoturvatasoa kokonaisuutena, parantaa kilpailukykyä ja tuo kokonaiskustannussäästöjä. Tasaisen ja korkean tietoturvatason tarve korostuu erityisesti pilvipalveluissa.

Tutkimuksen perustella tärkeimmät valintakriteerit ovat asiakkaiden mielestä olleet luotettavuus, varmatoimisuus, vaivattomuus ja palveluntarjoajan asema markkinoilla.

Torjuntamekanismien postin kululle aiheuttama viive on postin ja sen liitetiedoston koosta riippuen on muutamien sekuntien luokka. Käytännössä palvelut ovat siis täysin läpinäkyviä.

SMTP liikenteen viiveettömyys on vain eräs kehittämämme UIDS teknologian ominaisuuksista.

Verkkouhat ja -lajit muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. D-Fence eSec on nimenomaan yritysten välisen sähköpostiviestinnän turvaratkaisu, joka pysäyttää uhat jo ennen kuin ne pääsisivät vastaanottajan verkkoon.

Toiminnallisuudesta seuraa, että D-Fence eSec kohottaa yritysten tietoturvatasoa kokonaisuutena, parantaa niiden kilpailukykyä ja tuo kokonaiskustannussäästöjä.

Haittaliikenteen määrittelyssä ja tulkinnassa käytetään useaa rinnakkaista eri menetelmää ja toimintoa. Tunnistus tapahtuu jo verkon reunalla siinä vaiheessa, kun LÄHETTÄVÄ palvelin alkaa kulloistakin postia lähettämään. UIDS-teknologiaa hyväksikäyttäen varmistamme lähettävän järjestelmän oikeellisuuden.

Kaikki ihmisten käyttämät järjestelmät ovat oikeita, jolloin hyväksymme postin välitettäväksi eteenpäin.

Sen jälkeen torjuntaklusteri laskee postille myös kumulatiivisen spam-pistearvon, jota se vertaa kulloisenkin asiakasdomainin kohdalla oleviin asetuksiin. Näin palvelu toimii sille määriteltyjen asetusten mukaisesti.

Yhdistämällä eri torjuntamenetelmiä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen: oikeat sähköpostit tulevat vastaanottajalle viiveettä haittaviestien jäädessä kokonaan pois.

Tottakai. D-Fence päästää juridisesti oikean suoramarkkinoinnin läpi, kuten lakikin edellyttää.

Tarvittaessa meillä on myös mahdollissuus valkolistata lähettäjiä.

Tällöin postit tulevat varmasti läpi vaikka ne olisivatkin roskapostiksi tulkittavaa mainospostia. Viruksia sisältävät viestit luonnollisesti torjutaan.

D-Fence eSec -palvelu turvaa nimenomaan yrityksen sähköpostiviestintää ja suojaa yrityksen & henkilöstön kyberuhilta.

D-Fence eSec -palvelun merkitys pilvipalveluissa itse asiassa korostuu: se ei pelkästään ylläpidä tarvittavaa tietoturvatasoa vaan myös kohottaa sitä.

Palvelu myös turvaa yrityksen kohdennetuilta hyökkäyksiltä kuten kybertunkeutumisilta, joille se voisi pilvessä altistua. Verkkorikollisethan eivät hyökkää itse pilvipalveluun vaan aina yritykseen.

S.T.A. auditointi- ja valvontapalvelulla yritys taas on aina tietoinen pilvessä olevan sähköpostijärjestelmänsä turvallisuudesta. Pilvi siis lisää entisestään D-Fence-tyyppisen tietoturvaosan tarvetta.

Oma sähköpostidomain tarkoittaa ratkaisua, jossa yritys/yhteisö/yksityinen henkilö käyttää sähköpostissaan omaa verkkotunnusta eli domainia. Domain on @-merkin jälkeen oleva tunnistetieto joka löytyy jokaisesta sähköpostiosoitteesta. Valtaosa omista domaineista ovat muotoa @yrityksennimi.fi, mutta myös muitakin mahdollisuuksia on.

D-Fence palvelu soveltuu:

Kaikille joilla on oma verkkotunnus eli domain. D-Fence palvelu on koko domain- kohtainen, eli se suojaa aina kaikki domainin alla olevat sähköpostiosoitteet. Yksittäistä osoitetta ei pystytä erikseen suojaamaan.

Palvelu ei sovellu:

Yleis- ja ilmaissähköpostiosoitteita ei palvelulla pysty suojaamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi @hotmail.com, @yahoo.com, @gmail.com, @yritys.inet.fi, @yritys.kolumbus.fi, @suomi24.fi, @luukku.com jne. jne. osoitteet.

D-Fence-palvelu puskuroi postiliikennettä tapauksissa, joissa vastaanottajalla on joku virhetilanne päällä ja he eivät siksi voi posteja vastaanottaa.

Posteja säilytetään 10 + 4 päivää. Mikäli vastaanottavaa palvelinta tai verkkoa ei ole siihen mennessä korjattu, palautuvat viestit lähettäjille standardin mukaisilla virheilmoituksilla.

Kun vastaanottava palvelin / verkko on kunnossa, purkautuu puskuroitu postimassa vastaanottajille. Uudelleenyritys minimissään 300 sekunnin välein ja maksimissaan 4000 sekunnin (1h 6m 40s.). Eli uudelleenyritys tapahtuu jotain tuolta väliltä.